Monitoring realizacije budžetskih sredstava grada Niša za uklanjanje barijera – prioriteti ulica

2116

Odbor za ljudska prava Niš druge godine zaredom nastavlja sa procesom javnog zastupanja u cilju  smanjenja  diskriminacije osoba sa invaliditetom stvaranjem pretpostavki za njihovo aktivno uključivanje u život lokalne zajednice, i poštovanjem načela jednakosti za sve građane Niša. Projekat “Uklonimo barijere – jednakost za sve” u 2010. i 2011. godini ima za cilj uklanjanje arhitektonskih barijera na objektima i pristupnim raskrsnicama (institucije organa javnih vlasti, zdravstva, kulture i obrazovanja) u nadležnosti lokalne samouprave.

U Skupštini grada Niša je u četvrtak, 23. decembra 2010. izglasan budžet gde je, u okviru dela Uprave za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj izdvojena i posebna budžetska stavka u iznosu od 3.000.000 dinara  za početak uklanjanja arhitektonskih barijera u gradu Nišu za nesmetano kretanje osoba sa invaliditetom. Iznos od 3 miliona dinara je predložen od strane Odbora za ljudska prava Niš i članova Mreže koju čine – CILS Niš, Udruženje distrofičara grada Niša, NUSH i Udruženje paraplegičara nišavskog okruga procesom Javnog zastupanja. Sa tim u vezi, Odbor je, zajedno sa članovima Mreže podrške, započeo i monitoring pomenute budžetske stavke. Takođe, članovi Mreže su, u dogovoru sa svojim članovima udruženja osoba sa invaliditetom, na sastanku sa zamenikom načelnika Uprave za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj održanim 01. avgusta 2011. napravili  i predali listu prioriteta ulica i ustanova koje nisu pristupačne, a za koje je hitno neophodna adaptacija i rekonstrukcija.

Prioriteti su sledeći:

1. Tvrđava
2. Kej
3. Bulevar 12. Februar
4. Mostovi u gradu
5. Zbog postavljenih platformi na TC „Podzemni prolaz“ treba prilagoditi nivoe u vidu aluminijumskih demontažnih rampi, što bi omogućilo osobama sa invalid., da se nesmetano kreću duž celog podzemnog prolaza
6. Ulica kod Ureda
7. Trg Kralja Aleksandra
8. Ul. Nikole Pašića
9. Dušanova ulica
10. Vizantijski bulevar
11. Ul. 7. juli i Svetosavska ulica
12. Ul. Nade Tomić
13. Sremska ulica nastavak ka Vizant. bulevaru
14. Palilulska rampa
15. Popovačka ulica u Novom Selu

Predlog prioriteta za uklanjanje arhitektonskih barijera