Uklonimo barijere – sastanak sa načelnikom Uprave za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport

2097

Odbor za ljudska prava Niš i ove godine nastavlja sa procesom javnog zastupanja u cilju  smanjenja  diskriminacije osoba sa invaliditetom stvaranjem pretpostavki za njihovo aktivno uključivanje u život lokalne zajednice, i poštovanje načela jednakosti za sve građane Niša. Projekat “Uklonimo barijere – jednakost za sve” u 2011. godini ima za cilj izdvajanje posebne budžetske stavke u iznosu od 3.500.000 dinara u okviru dela namenjenog Upravi za obrazovanje za postavljanje rampi za pristup obrazovnim ustanovama za osobe sa invaliditetom.

U skladu sa projektnim aktivnostima, održan je sastanak sa gdinom Nenadom Gaševićem, načelnikom Uprave za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport. Na sastanku je predstavljena inicijativa Odbora za ljudska prava iz Niša i članica Mreže o izdvajanju posebne budžetske stavke u pomenutoj Upravi, i dobijena je načelna saglasnost gdina Gaševića o daljoj saradnji.