Javna debata o pravima mladih osoba sa invaliditetom

2030

Grad Niš – Služba za poslove gradonačelnika, NVO Omladinski edukativni centar, Medija centar Niš i Centar lokalne demokratije – LDA od 10. do 16. oktobra organizuju Evropsku nedelju lokalne demokratije. Tema ovogodišnje Evropske nedelje je “Ljudska prava na lokalnom nivou“, a organizuje se u saradnji sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta Niš, Univerzitetom Metropolitan i Dečijim centrom Niš.
U četvrtak, 13. oktobra 2011. održana je javna debata na temu prava mladih sa invaliditetom na obrazovanje, posao, sport, kulturu. Debatu je otvorio Milan Krstev, pravnik Odbora za ljudska prava iz Niša, koji je ukratko objasnio rad Odbora po pitanju prava i položaja osoba sa invaliditetom, zakonske regulative, kao i inicijativu Odbora i članica udruženja osoba sa invaliditetom o izdvajanju posebne budžetske stavke pri Upravi za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport za postavljanje rampi za pristup obrazovnim institucijama grada Niša.
Marko Aleksandrović, profesor Fakulteta fizičke kulture u Nišu je predstavio svoje angažovanje kada su u pitanju prava mladih sa invaliditetom, i rad škole plivanja Delfin koja broji oko stotinak članova/mladih sa invaliditetom, dok je Dragana Krstić iz Niškog udruženja studenata sa hendikepom govorila o problemima sa kojima se susreću studenti sa hendikepom, i o zalaganju za uvođenje on-line studiranja.