Sastanak u Upravi za obrazovanje, omladinu, kulturu i sport grada Niša

2055

Odbor za ljudska prava Niš i ove godine nastavlja sa procesom javnog zastupanja u cilju  smanjenja  diskriminacije osoba sa invaliditetom stvaranjem pretpostavki za njihovo aktivno uključivanje u život lokalne zajednice, i poštovanje načela jednakosti za sve građane Niša.

Odbor za ljudska prava Niš je u četvrtak, 22. decembra 2011. prisustvovao drugom po redu sastanku sa predstavnicima Uprave za obrazovanje, omladinu, kulturu i sport grada Niša. Cilj ovog sastanka bio je dogovor oko saradnje Uprave sa Mrežom podrške (koju čine Udruženje distrofičara, Niško udruženje studenata sa hendikepom, Udruženje paraplegičara nišavskog okruga, Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom i Odbor za ljudska prava) u cilju početka adaptacije osnovnih i srednjih škola u Nišu za nesmetani pristup đacima sa invaliditetom.

Sastanak je bio i poziv predstavnicima Uprave da uzmu aktivno učešće na Forumu koji će biti organizovan u ponedeljak, 26. decembra, gde će članovi Udruženja osoba sa invaliditetom dati prioritete škola koje su neophodne za adaptaciju.