Završna TV emisija u okviru projekta “Jednakost za sve”

2161

Projekat “Jednakost za sve” koji je realizovao Odbor za ljudska prava Niš, imao je za cilj informisanje osoba sa invaliditetom u cilju smanjenja diskriminacije i stvaranja pretpostavki za njihovo aktivno uključivanje u život lokalne zajednice. Projektom je bilo predviđeno snimanje 5 TV emisija sa temama Pristupačnost, Participacija osoba sa invaliditetom, Zapošljavanje osoba sa invaliditetom, Zdravstvo i socijalna zaštita i Jednako i dostupno obrazovanje za sve i tribina kao poslednja aktivnost koja je sumirala svih pet tema i istaknula važnost i obaveznost poštovanja principa jednakosti i ravnopravnosti svih građana Niša. Svih 5 TV emisija i jedna TV tribina emitovane su na Niškoj televiziji.

Emitovanje emisija sa navedenim temama su osim informacija bitnih za osobe sa invaliditetom, uključile i ljudsku priču samih osoba sa invaliditetom, kao i odgovorna lica koja su govorila o problemima sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom, ali i o sistemskom rešavanju problema. Sam koncept emisija je uticao na veće informisanje građana/ki Niša i donosioce odluka o svakodnevnim problemima sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom, kao i ohrabrivanje osoba sa invaliditetom da uzmu aktivno učešće u lokalnoj zajednici. Sa druge strane, uspeli smo da realizacijom ovog projekta dodatno podignemo političku vidljivost osoba sa invaliditetom u Nišu, i povežemo sa drugim aktuelnim projektima koji se direktno tiču osoba sa invaliditetom, kako Odbora za ljudska prava Niš tako i državnih institucija.

Šesta emisija je sumirala teme koje su bile prikazane, i u poslednjoj, šestoj emisiji su Milan Krstev, pravnik i Dragan Đorđević, koordinator Odbora za ljudska prava Niš istakli sve probleme i prepreke sa kojima se osobe sa invaliditetom svakodnevno suočavaju, uključujući i nepristupačnost objekata u javnoj upotrebi, nejednakost u obrazovanju i zapošljavanju, kao i potrebi za sistemskim rešavanjem problema u lokalnoj zajednici. Takođe, snimljen je i u okviru šeste emisije emitovan i deo tribine koja je održana 26.12.2012. godine, a na kojoj su učestvovali članovi  udruženja distrofičara Niša, udruženja paraplegičara nišavskog okruga, članovi centra za samostalni život osoba sa invaliditetom, niško udruženje osoba sa hendikepom, članovi društva cerebralne i dečije paralize, kao i predstavnici Uprave za obrazovanje, omladinu, kulturu i sport i nastavnici radnici škola ”Kralj Petar I” i ”Sreten Mladenović Mika”. Forumu su prisustvovali i mladi članovi udruženja distrofičara grada Niša koji su svoja iskustva i poteškoće u školovanju preneli prisutnima. Cilj ovog skupa bio je da se zajedničkom saradnjom udruženja osoba sa inavliditetom i Uprave za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport odrede prioriteti škola koje su neophodne za adaptaciju, kako bi đacima sa fizičkim invaliditetom bilo omogućeno jednako obrazovanje.

Projekat “Jednakost za sve” realizovan je uz podršku Ministarstva kulture Republike Srbije.