“Uklonimo barijere – jednakost za sve” 2011.

2121

Odbor za ljudska prava Niš i ove godine nastavlja sa procesom javnog zastupanja u cilju  smanjenja  diskriminacije osoba sa invaliditetom stvaranjem pretpostavki za njihovo aktivno uključivanje u život lokalne zajednice, i poštovanje načela jednakosti za sve građane Niša. Projekat “Uklonimo barijere – jednakost za sve” u 2011. godini ima za cilj uklanjanje arhitektonskih barijera, tj. postavljanje rampi za pristup obrazovnim institucijama za đake/studente sa invaliditetom.

U skladu sa projektnim aktivnostima, projektni tim Odbora za ljudska prava iz Niša, zajedno sa članicama Mreže održao je prvi u nizu sastanaka u okviru projekta „Uklonimo barijere – jednakost za sve“. Sastanak je održan u petak, 17. juna u prostorijama Udruženja distrofičara grada Niša, a sastanku su prisustvovali: Dragan Đorđević (koordinator projekta), Milan Krstev (asistent na projektu), Jelena Petrović (asistent na projektu), Igor Zmitrovich (stručni saradnik Mreže CHRIS),  članovi Mreže – Peko Ristić (udruženje distrofičara Niš), Katica Ranđelović (Centar za samostalni život invalida Niša), Mirjana Veljković (niško udruženje studenata sa hendikepom), Zoran Đorđević (Udruženje paraplegičara nišavskog okruga), kao i ostali članovi Udruženja distrofičara Niša.

Ovo je prvi sastanak u okviru aktivnosti projekta „Uklonimo barijere – jednakost za sve“, gde su se članovi Mreže ukratko upoznali sa aktivnostima u narednih nekoliko meseci. Ove godine, targetirani objekti za adaptaciju jesu obrazovne institucije grada Niša (osnovne, srednje škole i fakulteti).

Mrežu čine sledeće organizacije: Centar za samostalni život invalida, Udruženje distrofičara grada Niša, Niško udruženje studenata sa hendikepom i Udruženje paraplegičara nišavskog okruga.