“Pismo ženi”

2287

Naziv projekta: “Pismo ženi”
Mesto realizacije projekta: Ukupno: 90 naseljenih mesta-sela u okolini grada Kraljeva
Trajanje projekta: Od 10.12. do 31.12.2011.
Potreban iznos za realizaciju projekta: 64.350,00 dinara (630€)

Kratak opis projekta

Projekat „Pismo ženi“ se bavi problemom muškog nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima. Pismo ženi je edukativnog karaktera i sadrži opšte informacije o nasilju, vrstama nasilja, a prevashodno akcenat je na oblicima pomoći i podrške ženama u slučaju da se nadju u riziku od nasilja. Planirano je štampanje 5000 pisama edukativnog sadržaja, a distrubuiraće se putem pošte, mesnih kancelarija, patronažne službe i volonterskim radom. O projektu će biti obavešteni lokalni mediji, štampani i pisani. Projekat će biti vidiljiv na facebook stranicama ovog projekta, grada Kraljeva, Fenomene i srodnih nevladinih organizacija.

Ciljna grupa projekta

Ciljna grupa ovog projekta su žene starosti od 19 do 50 godina koje žive u ruralnim naseljima u okolini grada Kraljeva, a koje su odabrane metodom slučajnog izbora. Ovim projektom biće obuhvaćeno 5000 žena, a pisma će se uručivati lično ženama i biće anonimna. Distribucija će biti rasprostranjenija što je veća udaljenost sela od grada.

Cilj/ciljevi projekta

Cilj ovog projekta je informisanje žena koje žive u selima-naseljima u okolini grada Kraljeva da prepoznaju nasilje u porodici i partnerskim odnosima i podizanje svesti o oblicima pomoći i podrške ukoliko do nasilja dodje.

Projektne aktivnosti:
Izrada konačne verzije sadržaja i štampanje „Pisma ženi“;
Oglašavanje projekta na društvenim mrežama;
Distribucija pisama;
Upoređivanje podataka o broju žena koje su se obratile za neki oblik pomoći u prvom kvartalu 2012.godine u odnosu na prvi kvartal 2011.godine.