TACSO Regionalna konferencija – OCD i kanali komunikacije

2212

Regionalna konferenecija organizacije civilnog društva i dobre prkase u korišćenju kanala komunikacije, održaće se u Skoplju od 04 do 06 novembra 2014 godine. Fokus konferencije biće na društvenim medijima koji zauzimaju sve važniju ulogu u povezivanju OCD sa njihovim ciljnim publikama, a okupiće predstavnike OCD i praktičare iz regiona. Vise informacija o konfreneciji kao i sam poziv možete naći na sledećeoj web adresi: http://www.tacso.org/news/training-opp/default.aspx?id=10927&template_id=73&langTag=sr-SP-Latn 

Application form

Open call for participants