STOP rušenju Zakona protiv diskriminacije

2063

Koalicija protiv diskriminacije i partnerske oranizacije iz cele Srbije, najoštrije osuđuju najnoviji pokušaj rušenja Predloga zakona protiv diskriminacije izvršen od strane „tradicionalnih crkava i verskih zajednica“ kroz predloge o brisanju i izmeni pojedinih članova i zahtevaju od Vlade Republike Srbije hitno vrađanje neizmenjenog zakonskog teksta u proceduru usvajanja pred poslanicima Narodne skupštine.

Predstavnici Koalicije protiv diskriminacije imali su prilike da izvrše uvid u zahteve za izmenu Predloga zakona protiv diskriminacije koji su Vladi Republike Srbije dostavljeni u utorak, 10. marta 2009. Ovi zahtevi su u svemu neprihvatljivi i dokazuju da pravi motiv njihovog napada nije gej i lezbejska zajednica već sam zakonski tekst, odnosno načelo jednakosti svih onih koji žive u našem društvu. Udovoljavanje ovim zahtevima na drastićan način bi izmenilo suštinu zakona i u potpunosti obesmislilo zakonodavni napor.

Koalicija protiv diskriminacije i partnerske oranizacije iz cele Srbije, najoštrije osuđuju najnoviji pokušaj rušenja Predloga zakona protiv diskriminacije izvršen od strane „tradicionalnih crkava i verskih zajednica“ kroz predloge o brisanju i izmeni pojedinih članova i zahtevaju od Vlade Republike Srbije hitno vrađanje neizmenjenog zakonskog teksta u proceduru usvajanja pred poslanicima Narodne skupštine.

Predstavnici Koalicije protiv diskriminacije imali su prilike da izvrše uvid u zahteve za izmenu Predloga zakona protiv diskriminacije koji su Vladi Republike Srbije dostavljeni u utorak, 10. marta 2009. Ovi zahtevi su u svemu neprihvatljivi i dokazuju da pravi motiv njihovog napada nije gej i lezbejska zajednica već sam zakonski tekst, odnosno načelo jednakosti svih onih koji žive u našem društvu. Udovoljavanje ovim zahtevima na drastićan način bi izmenilo suštinu zakona i u potpunosti obesmislilo zakonodavni napor.

Lista „prigovora na zakon“ je veoma ekstenizivna i u njoj se istiću tri posebne grupe zahteva. U jednoj grupi se napadaju odredbe o različitim oblicima diskriminacije, počevši od principa jednakih prava i sloboda, preko zahteva da se pravilo o zabrani udruživanja radi vršenja diskriminacije ukloni iz teksta zakona, pa do negiranja pojedinih teških oblika diskriminacije, kao što su genocid, etničko čišćenje, odnosno diskriminacije koja je učinjena prema pojedinim, naročito ugroženim kategorijama lica (na osnovu rasne ili verske pripadnosti, jezika, politićkog opredeljenja, pola, rodnog identiteta, seksualnog opredeljenja i invaliditeta).

Meta druge grupe zahteva je čitav odeljak Zakona koji govori o posebnim slučajevima diskriminacije. Nakon obrušavanja na Član 21. i ukazivanja da Zakon ne bi smeo da sadrži odredbe koje se odnose na zabranu diskriminacije na osnovu rodnog identiteta i seksualne orijentacije, predlažu se intervencije u čitavom nizu drugih posebnih slučajeva diskriminacije, a zatim se nedvosmisleno traži brisanje celog poglavlja koje se bavi zabranom diskriminacije prema pojedinim kategorijama lica i to rečima:

„Brisati Deo III (čl. 15-27), zadržati samo opštu zabranu prisile na izjašnjavanje o ličnim svojstvima, osim u opravdanim slučajevima i/ili slučajevima propisanim zakonom“.

Najzad, u treću grupu zahteva smešteni su pokušaji da se oteža postupak pravne zaštite od diskriminacije i to brisanjem onih pravila čiji je jedini cilj da povređenom bitno olakša put obezbeđivanja sudske zaštite. Ova pravila, potrebno je takođe istaći, predstavljaju i jednu od najvažnijih tačaka vezivanja Predloga zakona za antidiskriminacione direktive Evropske Unije i bez njihove direktne implementacije u domaći pravni sistem ne bi moglo da se zamisli uspešno usklađivanje dva pravna sistema u ovoj oblasti, što ostaje jedan od najvažnijih uslova za stavljanje Srbije na „belu šengensku listu“.

Koalicija protiv diskriminacije i pratnerske organizacije zbog toga zahtevaju od Vlade Republike Srbije da na prvoj sledećoj sednici ponovo utvrdi Predlog zakona protiv diskriminacije u prvobitnom, neizmenjenom obliku i da ga uputi Narodnoj skupštini na usvajanje po hitnom postupku. Takoće zahtevamo od predsednice Narodne skupštine da bez odlaganja stavi na dnevni red sednice Skupštine Predlog Zakona protiv diskriminacije, a od narodnih poslanika da tekst Predloga zakona jednoglasno usvoje. Na ovaj način bi bila umanjena šteta pričinjena politićki neodgovornim povlačenjem Predloga zakona iz skupštinske procedure. Naš je zajednički stav da bi usvajanjem Zakona protiv diskriminacije Srbija dobila pravi spomenik pravne kulture koji bi služio na ponos svim građanima zemlje i istovremeno predstavljao pokazatelj čvrstog demokratskog i proevropskog opredeljenja države.

Članice Koalicije protiv diskriminacije:

1. Centar za unapređivanje pravnih studija

2. švedski Helsinški odbor za ljudska prava

3. Gej-Strejt Alijansa

4. Inicijativa mladih za ljudska prava

5. Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava

6. Udruženje studenata sa hendikepom

7. Inicijativa za inkluziju „VelikiMali“

8. Gayten LGBT

9. Anti-trafiking centar

Mreža odbora za ljudska prava (CHRIS network) koju čine

10. Odbor za ljudska prava Valjevo

11. Odbor za ljudska prava Niš

12. Odbor za ljudska prava Negotin

13. Vojvođanski centar za ljudska prava

14. Građanski forum Novi Pazar

15. Odbor za ljudska prava Vranje

Do 17:30 časova, saopštenje su podržale sledeće organizacije:

16. Asocijacija „Duga“, šabac

17. ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima

18. Beogradski centar za ljudska prava

19. BIBIJA – Romski ženski centar

20. Centar za evroatlantske studijež

21. Centar za interaktivnu pedagogiju

22. Centar za ljudska prava Niš

23. Centar za mir i razvoj demokratije

24. Centar za nenasilnu akciju

25. Centar za orijentaciju društva

26. Centar za promociju i unapređenje LGBT ljudskih prava i Queer kulture „Lambda“, Niš i Kragujevac

27. Centar za razvoj civilnih resursa

28. Centar za razvoj građanskog društva Protecta

29. Centar za regionalnu politiku Niš

30. Dečji romski centar

31. Društvo za kulturu Vlaha-Rumuna severoistočne Srbije

32. Ekološko udruženje za lokalno održivi razvoj „EKO-LOR“

33. Festival ljudskih prava – VIVISECT

34. Fond za humanitarno pravo

35. Forum nevladinih organizacija Kraljevo

36. Fraktal

37. Građanske inicijative

38. Građanski centar Kragujevac

39. Građanski parlament Vršac

40. Grupa Most

41. Helsinški odbor za ljudska prava

42. IAN – međunarodna mreža pomoći

43. Impuls

44. Impunity Watch

45. Incest trauma centar

46. Info centar za osobe ometene u razvoju – Živimo zajedno

47. Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom

48. Inkluzivni pokret

49. „…Iz kruga“

50. JAZAS

51. Kvirija Centar

52. Liberalni centar

53. Linet

54. Media&Reform Center, Niš

55. Medija centar Niš

56. Mental Disability Rights International

57. Narodni parlament Leskovac

58. Naša kuća

59. Novinska agencija „Timoc Press“

60. Odbor za građansku inicijativu Niš

61. Otvorene perspektive, Subotica

62. Praxis

63. Prijatelji dece Inčije

64. NVO „Ruke prijateljstva“, Kraljevo

65. Q Club

66. Queer Beograd

67. Regionalni centar za manjine

68. Resurs centar Bor

69. Resurs centar Leskovac

70. Resurs centar Negotin

71. Resurs Centar Niš

72. Savez Vlaha Srbije

73. SPY – Siguran puls mladih, LGBT organizacija za zaštitu ljudskih prava i zdravlja

74. Taboo – grupa za afirmaciju različitosti

75. Udruženje za emancipaciju roma „Kxam“, Trstenik

76. Udruženje žena Peščanik, Kruševac

77. Vlaška demokratska stranka Srbije

78. Vlaška kulturna inicijativa

79. Vojvođanka – regionalna ženska inicijativa

80. Vojvođanski građanski centar

81. YUCOM

82. Žene na delu

83. Žene u crnom

84. Žene za mir

85. Ženski forum Negotin