Savet Evrope: Državljanstvo za Rome

2042

Strazbur — Komesar Saveta Evrope za ljudska prava Tomas Hamarberg saopštio da evropske države treba da preduzmu sve moguće mere kako bi Romi dobili državljanstvo.

U mnogim evropskim zemljama ima Roma koji nemaju državljanstvo i žive bez društvene zaštite, naveo je Hamarberg u saopštenju dostavljenom iz Saveta Evrope. Prema njegovim rečima, oni su dvostruko ugroženi jer je život bez državljanstva još teži za one koji su već žigosani i suočavaju se sa ogromnim brojem ozbiljnih problema vezanih za diskriminaciju. Hamarber je ocenio da je situacija još teža za one Rome koji su i migranti.