šesti seminar Mreže Pravne Pomoći CHRIS

2089

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji – CHRIS, organizovala je šesti seminar u okviru projekta Mreže pravne pomoći CHRIS u Nišu, u prostorijama Odbora za ljudska prava Niš, 24. avgusta 2004. Tema seminara je bila Diskriminacija, a predavač mr Saša Gajin, Institut za uporedno pravo iz Beograda. Nakon uvodnih napomena koordinatora Mreže CHRIS Dragana Djordjevića i Dušana Prvulovića, razgovarano je o sledecem:

Osnove zabrane diskriminacije- lista ponašanja (šta je diskriminacija a šta nije)
I ono što je zabranjeno
– Diskriminatorsko ponašanje
– Neopravdanost diskriminatorskog ponašanja
– Lična svojstva
– Princip jednakosti
– Povreda načela jednakosti
– Povreda principa jednakih prava
– Posredna diskriminacija (indirektna)

II posebni slučajevi
– Rasna
– Verska
– Nacionalna
– Polna
– Seksualna
– Diskriminacija invalida

III mehanizmi zaštite

– Zahtev za zabranu radnje
– Tužba za uklanjanje
– Tužba za utvrđenje
– Tužba za dobijanje presude
– Tužba za naknadu štete
– Zahtev za izdavanje privremene mere
– Spisak aktivno legitimisanih lica
– Teret dokazivanja
– Prekršaji
– Zaštita u upravnom postupku
– Međunarodne organizacije
– Evropski sud
– Ocena ustavnosti zakona

Na ovom seminaru gosti Mreže CHRIS bili su predstavnici sledecih NVO iz Srbije: Zdenka Todorov, Helsinški komitet za zaštitu prava i sloboda Bugara, Aida Polimac, Odbor za zaštitu ljudskih prava i humanitarnu delatnost Priboj i Džemail Halilagić, Odbor za zaštitu ljudskih prava i humanitarnu delatnost Priboj

Advokati i pravnici Mreže CHRIS su imali priliku da razmene iskustva sa predstavnicima navedenih organizacija, da čuju njihovo vičenje problema kao predstavnika nacionalnih manjina, razgovaraju o informacijima i dokumentaciji o slučajevima kršenja ljudskih prava i uopšte kako se večina odnosi prema njima kao pripadnicima manjinskih zajednica.Takodje, razmatrani su slučajevi diskriminacije pred domaćim pravosudjem, kao i slučajevi koje procesuira Mreža CHRIS

Gosti seminara bili su predstavnici Nacionalnog saveta Roma iz Niša, Odbora za ljudska prava Valjevo, Odbora za ljudska prava i slobode Kuršumlija i željko Jovanović predstavnik Frreedom House iz Beograda.