Mreža CHRIS u poseti Nišu

2141

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji – CHRIS, u poseti Nišu obišla Okružni sud, Medija centar Niš, Resurs centar Niš i Odbor za ljudska prava Niš, gde je održan i sastanak Mreže CHRIS.

Mrežu CHRIS, predstavljali su koordinatori: Suzana Antić Ristić, predsednica Odbora za ljudska prava Vranje, Aleksandar Milijašević, izvršni direktor Odbora za ljudska prava Valjevo, Dragan Djordjević, predsednik Odbora za ljudska prava Niš, Alija Halilović, predsednik Građanskog foruma Novi Pazar i Dušan Prvulović, predsednik Odbora za ljudska prava Negotin i koordinator Mreže.

U jednoiposatnom razgovoru sa vd predsednikom Suda Novicom Stefanovićem i sudijom Zoranom Krstićem, predstavnici Mreže CHRIS su predstavili svoje aktivnosti, projekte i članice. Predsednik Suda je naveo da i pored nedostatka sudija (nema dovoljan broj), nema zaostalih predmeta.

U Opštinskom sudu radi 56 sudija, u Okružnom sudu ima 17 sudija, a potrebno je 20 sudija. Tako da ima 120 do 130 slučajeva po sudiji. Od strane sudija iskazana je želja za saradnjom na seminarima i praksi u edukaciji a voljni su da učestvuju i kao predavaći ako za to ima potrebe. Okružni sud u Nišu je od Mreže CHRIS zatražio literaturu i pomoć u približavanju medjunarodnog prava, ugovora i sudske prakse sudovima.

Predstavnici Mreže CHRIS posetili su Medija centar Niš, i u razgovoru sa Draganom Videnovićem, direktorom programa, upoznali su se sa radom i planovima ove kuće. Na sastanku je razmatrana ideja za zajedničkim radom i projektima.

U prostorijama Resurs centra Niš i Odbora za ljudska prava Niš, održan je redovni sastanak koordinatora Mreže CHRIS.