Sedmi seminar Mreže Pravne Pomoći CHRIS

2068

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji – CHRIS, organizovala je sedmi seminar u okviru projekta Mreže pravne pomoći CHRIS u Nišu, u prostorijama Odbora za ljudska prava Niš, 30 septembra 2004.

Tema sedmog seminara je diskriminacija i diskriminatorsko postupanje koje se zasniva na polu i polnoj opredeljenosti, kao i antidiskriminacioni zakoni. Nakon uvodnih napomena koordinatora Mreže CHRIS Dragana Djordjevića i Dušana Prvulovića, predavačice Marija Lukić – NVO Glas Razlike i Tatijana Pavlović-Krizanić, magistar pravnih nauka i ekspert Saveta Evrope u projektu “Non-discrimination Review predstavile su sledeće teme:

– Diskriminacija i diskriminatorsko postupanje koje se zasniva na polu
– Diskriminacija i diskriminatorsko postupanje koje se zasniva na polnoj opredeljenosti

Na ovom seminaru gosti Mreže CHRIS bili su predstavnici sledecih NVO iz Srbije:

-Tea Nikolić – NVO Deve , Beograd
-Dragan Babić – NVO Lambda, Niš
-Ana Zorbić – Ženski Prostor, Niš

Advokati i pravnici Mreže CHRIS su imali priliku da razmene iskustva sa predstavnicima navedenih organizacija, koje se bave diskriminacijom i diskriminatorskim postupanjem koje se zasniva na polu i polnoj opredeljenosti , razgovaraju o informacijima i dokumentaciji o slučajevima kršenja ljudskih prava.

Takodje, razmatrani su slučajevi pred domaćim pravosudjem, kao i slučajevi koje procesuira Mreža CHRIS.

Gosti seminara bili su predstavnici Odbora za ljudska prava i slobode Kuršumlija i Vojvođanskog centra za ljudska prava iz Novog Sada.