Sastanak CIDE sa Ngo iz Niša

2100

U sredu 23.07.2003, Odbor za ljudska prava Nis organizovao je sastanak jednog broja nevladinih organizacija iz Nisa sa predstavnikom Kanadske Mejunarodne Agencije za Razvoj – CIDA, gospodinom Srdjanom Svircevim. Kako do sada CIDA nije realizovala programe u Nisu, ovo je prilika za upoznavanje i pocetnu inicijaciju eventualne saradnje. Na sastanku su svoj dosadašnji rad predstavile sledeće organizacije:

Odbor za Građansku Inicijativu;
Centar za Ljudska Prava;
Protecta – Centar za Razvoj Gradjanskog Društva;
Resurs Centar;
Ženski Niški Informacioni Centar;
Ženski Istraživački Centar za Edukaciju i Komunikaciju;
Naučno Istraživačka Obrazovna i Humanitarna Organizacija YU-ROM Centar;
Romski Edukativni Centar;
Mreža Odbora za Ljudska Prava u Srbiji – CHRIS.

Kako do sada CIDA nije realizovala programe u Nišu, ovo je bila zgodna prilika za upoznavanje i pocetnu inicijaciju eventualne saradnje.