Okrugli sto “Položaj izbeglica u 2003.godini”

2010

U prostorijama Odbora za ljudska prava Nis i Resurs Centar Nis je jula meseca odrzan i okrugli sto na temu “Položaj izbeglica u 2003. godini” na kome su bila predstavljena dva istrazivanja, psiholosko i sociolosko, o izbeglicama u kolektivnim centrima u Nisu. Na tribini je bilo oko 25 ucesnika, predstavnika Komesarijata za izbeglice Republike Srbije iz Beograda, UNHCR-a, niskog poverenistva komesarijata, medjunarodnih NGO-a, Centra za socijalni rad, lokalnih NGO-a kao i predstavnici medija.