Strategija za smanjenje siromaštva

2092

28.07.2003.god. Odbor za Ljudska prava Nis je krenuo sa realizacijom projekta “Osnazite majke, smanjite siromastvo”, u okviru programa lokalnih inicijativa za strategiju smanjenja siromastva Saveznog ministarstva za socijalna pitanja. Ciljna grupa ovog projekta bile su samohrane majke, a partneri na realizaciji projekta bili su Udruzenje Samohranih Majki Nis, Resurs Centar Nis i Zavod za trziste rada Nis. Realizacija projekta odrzavala se u prostorijama Odbora I obuhvatala je edukaciju iz oblasti racunara, psihosocijalne radionice, edukaciju za pisanje radne biografije I pripreme za izlazak na intervju. Tokom realizacije radionica sniman je materijal sa radionica koji je iskoriscen za pravljenje dokumentarnog filma o zovotu, potrebama I zeljama samohranih majki pod nazivom “Za manje siromastva”. Medjunarodni Komitet Spasa – IRC koji je bio upoznat sa projektom sve vreme njegove realizacije pokazao je interesovanje za nastavak ovog projekta, tako da je Odbor konkurisao kod IRC-a i dobio donaciju za nastavak projekta “Osnazite majke, smanjite siromastvo” pod nazivom “Osnazivanje i edukacija samohranih majki”.