Saopštenje 20 NVO sa juga Srbije

2084

Koalicija protiv diskriminacije u celosti prenosi današnji zahtev 20 nevladinih organizacija sa juga Srbije da se Goran Miletić izabere za Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Saopštenje glasi:

Bujanovac, 17. Februar 2010. godine

Povodom izbora za Poverenika za zaštitu ravnopravnosti predstavnici 20 nevladinih organizacija, koje čine pripadnici i pripadnice srpskog, albanskog i romskog etnosa iz Bujanovca i Preševa, zahtevaju od Odbora za ustavna pitanja da odbaci kandidature Milutina Đuričića i Gordane Sušić zbog neispunjavanja zakonskih uslova za kandidovanje za Poverenika za ravnopravnost građana i da kao jedinog kandidata koji je ispunio sve zakonski predvidjene obaveze vezane za uslove i rokove kandidovanja prihvati Gorana Miletića.

Nevladine organizacije sa juga Srbije saradjivale su sa Goranom Miletićem koji je u ovim opštinama radio, baveći se ljudskim pravima, slučajevima torture i diskriminacije. Profesionalizam i stručnost Miletića uticali su na uspešnu zajedničku saradnju, koja je u daljem radu dala vidljive rezultate u ovim opštinama.

Smatramo da je za jug Srbije nužan izbor kvalitetnog i kredibilnog Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, naročito ako se ima u vidu da je region opterećen problemima bezbednosti, diksriminacije i poštovanja ljudskih prava. Problem nesprečavanja diskriminacije ili njenog selektivnog sprečavanja, osim standardnih posledica, u sredini koja je osetljiva po pitanju manjinskih i ljudskih prava ima i dodatnu posledicu otudjenosti gradjana i gradjanki koji žive u njoj, čak i podsticanja aktivne borbe protiv države i njenih institucija.

Smatramo da je potrebno da Poverenik za zaštitu ravnopravnosti bude osoba koji će na jugu Srbije vratiti poverenje u državne institucije i s tim u vezi pozivamo Demokratsku stranku da povuće svog kandidata Milutina Đuričića, koji je u radu, koje se u njegovoj biografiji navodi kao rad na kome je bio autorski angažovan, diskriminatorski pisao o stanovnicima ovog regiona. Kao takav, on nema kredibilitet da nadzire Zakonom protiv diskriminacije označene nedozvoljene oblike ponašanja, jer je, pišući na ovakav način, isti Zakon u pomenutom delu povredio nebrojeno puta.

Nevladine organizacije iz Bujanovca i Preševa pozivaju istovremeno sve političke partije da podrže Gorana Miletića, kandidata za Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, kao najautoritativnijeg i najkompetentnijeg za ovu funkciju, jer je dosadašnjim zalaganjem i radom dokazao da neće zastupati posebne interese neke odredjene grupe ljudi i da će svoj posao obavljati, kao i do sada, profesionalno i stručno.

1. Organizacija za razvoj i demokratiju Bujanovac

2. Centar za multikulturno obrazovanje, Preševo

3. Centar za demokratiju i razvoj juga Srbije

4. Centar za toleranciju i integraciju juga Srbije – CTI JS

5. Civilni resurs centar Bujanovac

6. Odbor za Ljudska Prava, Bujanovac

7. Omladinski forum za edukaciju Roma

8. Romski centar za demokratiju

9. Romski humanitarni centar, Bujanovac

10. Udruženje žena “Prosperiteti”, Bujanovac

11. Moderno društvo Bujanovac

12. Romski Kulturni Centar

13. United Balkan

14. Pokret Balkana

15. Gradjanski parlament Bujanovac

16. Centar za toleranciju i integraciju Bujanovac

17. Udruženje gradjana “Perspektiva”

18. Centar za razvoj lokalne zajednice Bujanovac

19. Udruženje gradjana KOSMET

20. Klub mladih Bujanovac

Članice Koalicije protiv diskriminacije su Centar za unapređivanje pravnih studija, Civil Rights Defenders, Gej-Strejt Alijansa, Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava, Anti-trafiking centar, Mreža odbora za ljudska prava (CHRIS network), Udruženje studenata sa hendikepom, Inicijativa za inkluziju „VelikiMali“ i Gayten LGBT.