193 organizacije civilnog društva podržavaju predlog za izbor Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

2143

Zakon o zabrani diskriminacije, usvojen u martu 2009. godine, postao je ključni domaći propis u oblasti sprečavanja diskriminacije, a njegova puna primena trebalo bi da usledi u 2010. godini. Zakon je ustanovio Poverenika za zaštitu ravnopravnosti kao samostalan i nezavistan organ. Narodna skupština Republike Srbije ima obavezu da izabere Poverenika u roku od šesdeset dana, počevši od 1. januara 2010. godine.

Koalicija protiv diskriminacije poziva narodne poslanike da izaberu Gorana Miletića, pravnog savetnika za ljudska prava, za Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Imajući u vidu njegov dugogodišnji rad na zaštiti ljudskih i manjinskih prava, a posebno u oblasti zaštite od diskrimiancije, njegove moralne kvalitete, kao i činjenicu da ispunjava zakonom propisane uslove, smatramo da je Goran Miletić kandidat koji može da ispuni zahteve koje sam Zakon stavlja pred Poverenika, ali i očekivanja brojnih korisnika Zakona.

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti će imati odlučujuću ulogu u nadziranju primene Zakona i biće ovlašćen da prima i razmatra predstavke građana. Njegova uloga će biti da oceni da li je do diskriminacije došlo u pojedinačnom slučaju, kao i da sprovodi mere zaštite u skladu sa zakonom. Istovremeno, Poverenik će inicirati sprovoćenje drugih mera kojima se unapređuje ravnopravnost građana Srbije, kao što će i redovno izveštavati Narodnu skupštinu, druge organe javne vlasti i javnost o slučajevima diskriminacije.

Smatramo da je Goran Miletić svojim dosadašnjim radom u oblasti manjinskih prava i borbe protiv diskriminacije pokazao stručnost u radu i posvećenost zalaganju za jednakost svih građana Srbije. Njegov rad je uključivao izveštavanje o pravima svih manjinskih grupa u Srbiji, zastupanje žrtava diskriminacije, edukaciju državnih službenika, predstavnika medija i civilnog društva o sprečavanju diskriminacije, uporednopravnim rešenjima u ovoj oblasti, praksi u državama regiona i Evropske Unije, kao i načinima primene antidiskriminacionih standarda Saveta Evrope.

U svom radu Goran Miletić je učestvovao u postupku izrade i u javnoj raspravi o Zakonu protiv diskriminacije iz 2009, kao i Zakonu o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom iz 2006, kao i u procesima javnih rasprava o antidiskriminacionim zakonima u Bosni i Hercegovini, Moldaviji, Crnoj Gori i Makedoniji.

Zbog važnosti institucije Poverenika za primenu samog Zakona, smatramo da je potrebno da se izbor Poverenika izvrši do 1. marta 2010. godine odnosno u zakonskom roku. Izražavajući punu podršku Goranu Miletiću kao kandidatu za Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, pozivamo narodne poslanike da podrže ovaj predllog.

Koaliciju protiv diskriminacije čine: Centar za unapređivanje pravnih studija, Civil Rights Defenders, Gej-Strejt Alijansa, Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava, Anti-trafiking centar, Mreža odbora za ljudska prava (CHRIS Network), Udruženje studenata sa hendikepom, Inicijativa za inkluziju „VelikiMali“ i Gayten LGBT.

Ukoliko Vaša organizacija želi da se pridruži podršci, molimo Vas da se javite e-mailom na potpisi@cups.rs

Do 15:00, 17.02.2010. primljena je podrška sledećih organizacija:

1. Academica – akademska grupa

2. Anti-trafiking centar

3. Asocijacija DUGA

4. Asocijacija SORS

5. Asocijacija za obnovu i razvoj Sremskih Karlovaca – ARSK

6. Autonomni ženski centar

7. Balkanski fond za lokalne inicijative

8. Beogradski centar za ljudska prava

9. CedeumIdea

10. CeGraD

11. Centar lokalne demokratije LDA, Niš

12. Centar modernih veština

13. Centar potrošača Srbije (CEPS)

14. Centar za demokratiju i razvoj juga Srbije

15. Centar za edukaciju, toleranciju i multikulturalizam

16. Centar za eko-ruralni razvoj, Aleksandrovo

17. Centar za evroatlanske studije

18. Centar za integraciju mladih

19. Centar za Jednaka Prava

20. Centar za kulturnu afirmaciju, Dimitrovgrad

21. Centar za kulturnu dekontaminaciju

22. Centar za ljudska prava, Niš

23. Centar za multikulturno obrazovanje, Preševo

24. Centar za orijentaciju društva

25. Centar za prava manjina

26. Centar za razvoj civilnih resursa – Niš

27. Centar za razvoj civilnog društva, Zrenjanin

28. Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA, Niš

29. Centar za razvoj lokalne zajednice, Bujanovac

30. Centar za regionalnu politiku, Niš

31. Centar za samostalni život invalida, Niš

32. Centar za socijalnu integraciju Roma, Bujanovac

33. Centar za toleranciju i integraciju, Bujanovac

34. Centar za toleranciju i integraciju juga Srbije – CTI JS

35. Centar za unapređivanje pravnih studija

36. CHRIS: Građanski forum Novi Pazar

37. CHRIS: Odbor za ljudska prava Negotin

38. CHRIS: Odbor za ljudska prava Niš

39. CHRIS: Odbor za ljudska prava Valjevo

40. CHRIS: Odbor za ljudska prava Vranje

41. CHRIS: Vojvođanski centar za ljudska prava, Novi Sad

42. CIP Humana Beograd, NVO iz Beograda

43. Civilni resurs centar Bujanovac

44. DENIZEN, Centar za građanski razvoj Svrljig

45. Društvo dobre akcije, Niš

46. Društvo za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama BISER, Srbobran

47. Društvo za pomoć MNRO, Niš

48. Društvo za pomoć osobama ometenim u razvoju Stari Grad

49. Društvo za zaštitu i unaprećenje mentalnog zdravlja dece i omladine, Niš

50. Edukacioni centar, Leskovac

51. Edukativni centar Roma, Subotica

52. ELSA Srbije (Evropsko udruženje studenata prava)

53. Esperanca, Novi Sad

54. Evropa nema alternativu

55. Evropski pokret u Srbiji, Niš

56. Evropsko udruženje studenata prava sa Pravnog fakulteta u Nišu – ELSA lokalna grupa Niš

57. Fenomena, Kraljevo

58. Fond turistićki klaster mikroregije, Subotica-Palić

59. Fond za humanitarno pravo

60. Fond za otvoreno društvo

61. Fond za razvoj neprofitnog sektora AP Vojvodine

62. Forum nevladinih organizacija, Kraljevo

63. Gay-Straight Alijansa

64. Gayten LGBT

65. GLIC – Gej lezbejski info centar

66. Gradsko udruženje cerebralne i dečje paralize, Niš

67. Građanske inicijative

68. Građanski centar Kragujevac

69. Građanski parlament Bujanovac

70. Građanski parlament Vršac

71. Grupa “MOST”

72. Hartefakt fond

73. Helsinški odbor za ljudska prava

74. HORA, grupa za emancipaciju žena iz Valjeva

75. Inicijativa mladih za ljudska prava

76. Inicijativa za inkluziju “VelikiMali”

77. Inicijativa za integraciju Vranje

78. Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom Srbije – MDRI

79. Inkluzivni pokret

80. ISAC Fund

81. Istraživaći Romi, Žabalj

82. IZ KRUGA

83. KHR 1804 Team

84. Klub književnih entuzijasta Srbije

85. Klub mladih, Bujanovac

86. Kokoro, NVO iz Bora

87. Kolektiv, nezavisna umetnička asocijacija

88. Kompjuterski kamp za decu, udruženje građana iz Novog Sada

89. Kormilo, udruženje građana iz Zrenjanina

90. Kreativna radionica, Kraljevo

91. Kulturni centar DamaD, Novi Pazar

92. Kulturni forum, Sremska Mitrovica

93. Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava

94. LINET

95. Mali razvojni klub, Udruženje građana iz Srpske Crnje

96. Medija Centar

97. Medija i reform centar, Niš

98. MillenniuM, NVO iz Kragujevca

99. Mladi advokati Beograda

100. Mladi istraživaći Srbije

101. Mladi pravnici Srbije

102. Moderno društvo Bujanovac

103. Narodni parlament Leskovac

104. NEC-RP, Kragujevac

105. Nezavisno društvo novinara Vojvodine

106. Nezavisno udruženje novinara Srbije

107. Niško udruženje studenata sa hendikepom

108. Novosadski ekološki centar – NEC

109. Novosadski humanitarni centar

110. NVO Fraktal

111. NVO POkret ZDravo

112. NVO Šumska vila

113. Odbor za Ljudska Prava, Bujanovac

114. Omladina JAZAS-a

115. Omladinski forum za edukaciju Roma

116. Opštinsko udruženje za pomoć deci i osobama ometenim u razvoju, Sjenica

117. Organizacija za razvoj i demokratiju, Bujanovac

118. PAAD Centar, Novi Bečej

119. Partneri za demokratske promene Srbija

120. Pokret Balkana

121. Poslovno udruženje Asocijacije nezavisnih lokalnih medija “Lokal Pres”

122. Praxis

123. Prijatelji dece Inčije

124. Prijatelji dece Zemuna

125. Prijatelji dece, Voždovac

126. Proakcija – organizacija civilnog društva

127. Queeria – Centar za promociju kulture nenasilja i različitosti

128. Regionalni centar za manjine

129. Resurs centar Beograd

130. Resurs centar čukarica

131. Resurs centar Niš

132. Resurs centar Stari Grad

133. Romkinje u dekadi, udruženje građana iz ?uruga

134. Romski centar za demokratiju

135. Romski centar za žene i decu DAE, Beograd

136. Romski humanitarni centar, Bujanovac

137. Romski humanitarni kulturno-obrazovni centar Bujanovac

138. Romski Kulturni Centar Vranjska Banja

139. Ruke prijateljstva, NVO iz Kraljeva

140. Sandžački intelektualni krug, Novi Pazar

141. Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda, Novi Pazar

142. Savez gluvih i nagluvih Srbije

143. Savez Vlaha Srbije

144. SOS telefon, Vlasotince

145. SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja

146. SPAS, udruženje građana iz Zrenjanina

147. Sportsko društvo za decu i omladinu sa posebnim potrebama PALESTRA, Kruševac

148. SPY – siguran puls mladih

149. Stav +, Subotica

150. Svetionik, Udruženje građana iz Loznice

151. Taboo, grupa za afirmaciju različitosti, Zrenjanin

152. TIMOC Press

153. TRIBINA – Institut za normalnost i kulturu promene, Novi Sad

154. Udruženje “Pavlos”, Vlasotince

155. Udruženje građana “Bilaç”

156. Udruženje građana “Delfin”

157. Udruženje građana “Kosovo”

158. Udruženje građana “Perspektiva”, Bujanovac

159. Udruženje građana “POLIS FEST” Subotica

160. Udruženje građana sa hendikepom “FREND”, Majdanpek

161. Udruženje građana Zajedno

162. Udruženje likovnih stvaralaca Šapca

163. Udruženje ratnih vojnih invalida, Beograd

164. Udruženje rodoljubno spasiteljstvo-MAKOS

165. Udruženje Roma “Novi svet”

166. Udruženje Roma Braničevskog okruga

167. Udruženje Roma Zemun

168. Udruženje Romkinja “Osvit”, Niš

169. Udruženje studenata sa hendikepom

170. Udruženje za podršku osobama sa smetnjama u razvoju, „Naša kuća“

171. Udruženje za pomoć osobama sa Down sindromom, Niš

172. Udruženje za saradnju i posredovanje MOST

173. Udruženje žena “Prosperiteti”, Bujanovac

174. United Balkan

175. Urban In, Novi Pazar

176. URBAN –IN, Novi Pazar

177. Užički centar za prava deteta

178. Vijeće srpske nacionalne manjine u Gradu Splitu

179. Vojvođanka – Regionalna ženska inicijativa

180. Vojvođanska zelena inicijativa, Novi Sad

181. Vojvođanski građanski centar

182. Vojvođanski romski centar za demokratiju, Novi Sad

183. Youth Cultural Center REFORMARS

184. YUKOM

185. Zelena mreža Vojvodine, Novi Sad

186. Žar, Kikinda

187. Žene u akciji, Velika Plana

188. Žene u crnom

189. Žene za mir, Leskovac

190. Ženski forum Negotin

191. ŽRMB: Romski ženski centar „Rromnjako Ilo“, Zrenjanin

192. ŽRMB: Udruženje Roma “Danica”, Pančevo

193. ŽRMB: Udruženje Roma Novi Bečej