10. decembar – Međunarodni dan zaštite ljudskih prava

10898

Odbor za ljudska prava Niš je, povodom obeležavanja 10. decembra, Međunarodnog dana zaštite ljudskih prava, organizovao konferenciju za medije grada Niša. Konferencija je održana u subotu, 10. decembra, sa početkom u 12h. Prisutnim novinarima se najpre obratila Jelena Petrović iz Odbora za ljudska prava Niš, koja je podsetila prisutne o procesu javnog zastupanja započetom u protekloj godini, koji se odnosi na smanjenje diskriminacije osoba sa invaliditetom i unapređenje njihovog položaja u vidu početka uklanjanja arhitektonskih barijera na ulicama i pristupnim raskrsnicama. Konferencija je održana i povodom prezentacije projekta „Ljudi i raskršća“, koji je i nastavak samog procesa javnog zastupanja.  Projekat  koji realizuju  Odbor za ljudska prava Niš, zajedno sa partnerom „Iz kruga“ Beograd upravo ima za cilj smanjenje institucionalne diskriminacije, kao i odgovornost javnih vlasti za nesmetani pristup ustanovama od javnog značaja za sve građane i građanke Niša, a naročito za osobe sa invaliditetom.

Milan Krstev, pravnik Odbora za ljudska prava Niš je prisutne upoznao i sa početkom rada besplatne pravne pomoći  za osobe sa invaliditetom, kao i načinom pružanja pravne pomoći unutar samih udruženja osoba sa invaliditetom grada Niša.

Projekat “Ljudi i raskršća” finansira EU u okviru programa “Podrška civilnom društvu”

Povodom obeležavanja 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava, Odbor za ljudska prava Niš je predstavio i E-learning školu demokratije i ljudskih prava.  Studenti koji su odslušali predavanja putem interneta su imali mogućnost da participiraju sa idejom u okviru tema iz demokratije i ljudskih prava. Grupa  studenata iz Niša je jedna od grupa koji su dobili podršku za realizaciju projekta “Tolerancija kao prevencija vršnjačkog nasilja”, a aktivnosti planirane u oviru ovog projekta predstavio je Vladimir Nakić.

Projekat E-learning škole za demokratiju i ljudska prava realizuju Partneri za demokratske promene Srbija i Odbor za ljudska prava Niš uz podršku Delegacije Evropske Unije u Srbiji.