Prekinuti sa negiranjem ljudskih prava građana Srbije

2040

Koalicija protiv diskrminacije poziva sve društvene aktere u Srbiji da korišćenjem svojih ustavnih prava ne pozivaju na ograničavanje prava drugih građana. Politićke partije, mediji i predstavnici vlasti ne mogu koristeći svoje pravo na slobodu politićkog udruživanja i slobodu izražavanja garantovanu Ustavom, pozivati druge da ova ista prava ne koriste. Istovremeno, Koalicija očekuje od svih da ne izjednačavaju one koji javno prete nasiljem sa građanima koji postupaju u skladu sa Ustavom i zakonima Srbije.

U svojoj izjavi za medije, Slobodan Vuksanović, direktor Informativne službe Demokratske stranke Srbije, naveo je da je „glupo“ da se okupi grupa muškaraca sa transparentom „mi volimo žene, isto koliko će biti to biti kada se budu okupili muškarci sa transparentom „mi volimo muškarce“. On je naveo da je to razlog zbog koga ova partija poziva organizatore da odustanu od skupa. Ne sporeći pravo na lični stav, slobodu političkog udruživanja i iznošenja političkog stava, Koalicija smatra da i DSS kao i sve druge partije moraju odustati od poziva građanima da ne koriste svoja prava. Na slučajeve zahteva za odustajanjem od svojih ljudskih prava, Koalicija protiv diskriminacije je ukazivala od svog osnivanja. Zahtevi Romima u Beogradu da odustanu od prava na slobodu nastanjivanja, zahtevi da deca sa posebnim potrebama odustanu od prava na obrazovanje ili da osobe sa invaliditetom odustanu od korišćenja javnih prostora, samo su neki od primera iz proteklog perioda.

Koalicija protiv diskriminacije podseća da većina političkih partija još uvek nije jasno i nedvosmisleno osudila pozive na nasilje i uputila takvu jasnu i nedvosmislenu poruku svojim biračima i simpatizerima, iako je Gej-Strejt Alijansa, jedna od članica Koalicije uputila takav poziv još pre nedelju dana. Zbog toga i ovom prilikom pozivamo sve političke partije da to učine što pre. Istovremeno, u skladu sa Zakonom o javnom informisanju, mediji moraju na pretnje nasiljem i diskriminacijom ukazivati kritički, a ne direktno ili indirektno promovisati one koji javno zagovaraju kršenje zakona i Ustava.

Koalicija protiv diskriminacije smatra da je veoma opasno olako prihvatanje nasilja navijačkih i nacionalističkih grupa, kao nešto što je normalno u Srbiji. Napadi na policajce koji sprovode zakon ili pretnja da će do takvih napada doći ne tolerišu se ni u jednoj državi, bila ona demokratska ili ne. Život i osnovna prava građana ne mogu zavisiti od volje nasilnika, njihove brojnosti ili planova. Do sada pokazana namera državnih organa mora biti sprovedena u delo.

Koaliciju protiv diskriminacije čine: Centar za unapređivanje pravnih studija, Civil Rights Defenders, Gej-Strejt Alijansa, Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava, Anti-trafiking centar, Udruženje studenata sa hendikepom, Mreža odbora za ljudska prava CHRIS, Inicijativa za inkluziju „VelikiMali“, Gayten LGBT.