Srbija da stane na put upornoj homofobiji

1980

Uveren sam da su podrška srpskih vlasti Paradi ponosa, zajedno sa nedavno usvojenim antidiskriminatornim zakonom i njegovom punom primenom, ključni koraci u poboljšanju ljudskih prava LGBT osoba. Međutim, nadam se da će dalji koraci biti preduzeti – potrebno je uložiti više truda da bi se promenili stavovi i obezbedilo da se stane na kraj upornoj homofobiji i transfobiji.

Ljudska prava lezbejki, homoseksualaca, biseksualaca i transseksualaca (LGBT) se i dalje teško krše u sve više zemalja. Tokom misija u državama članicama Saveta Evrope, često se susrećem sa diskriminacijom, predrasudama i netolerancijom prema LGBT osobama zbog njihovog stvarnog ili pretpostavljenog seksualnog opredeljenja ili rodnog identiteta. Političari i druge vodeće ličnosti javnog života koriste govor netolerancije ili čak podstrekuju na mržnju. Često nema kontra-reakcije i premalo ljudi diže glas protiv homofobije i transfobije.

Takve tendencije se, nažalost, mogu primetiti i u Srbiji. LGBT osobe su i dalje žrtve diskriminacije, predrasuda i netolerancije. Njihova nevolja je u velikoj meri skrivena od očiju javnosti, a kada se pominju u javnim raspravama, to je često u negativnom kontekstu. Neki od onih koji se zalažu za prava LGBT populacije bez obzira na svoje seksualno opredeljenje ili rodni identitet, u nekim slučajevima i sami postaju mete verbalnog, fizičkog i psihološkog zlostavljanja – često nekažnjeno.

Obavešten sam da je nedavno sprovedena anketa u Srbiji pokazala da 70% ispitanika smatra da je homoseksualnost bolest, dok samo 8% smatra da su Parade ponosa legitiman način traženja jednakih prava za LGBT osobe. Ovo su zabrinjavajuće cifre.

Stoga je neophodno ponoviti da se osnovna sloboda mirnog okupljanja, predvičena članom 11. Evropske konvencije o ljudskim pravima, odnosi na sva lica, uključujući LGBT osobe. Evropske države imaju pozitivnu dužnost da zaštite učesnike demonstracije, čak i ako ova demonstracija smeta osobama koje se protive idejama ili tvrdnjama koje ta demonstracija nastoji da promoviše.

Uveren sam da su podrška srpskih vlasti Paradi ponosa, zajedno sa nedavno usvojenim antidiskriminatornim zakonom i njegovom punom primenom, ključni koraci u poboljšanju ljudskih prava LGBT osoba. Međutim, nadam se da će dalji koraci biti preduzeti – potrebno je uložiti više truda da bi se promenili stavovi i obezbedilo da se stane na kraj upornoj homofobiji i transfobiji.

Autor je visoki komesar Saveta Evrope za ljudska prava