I Otvoreni forum “Uklonimo barijere – jednakost za sve”

2917

Odbor za ljudska prava Niš je, zajedno sa članicama Mreže podrške, organizovao I Otvoreni forum u okviru projekta “Uklonimo barijere – jednakost za sve”, održan 15. jula, sa početkom u 11h u prostorijama Regionalnog centra za profesionalno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju grada Niša. Osnovni cilj ovog skupa je da se još jednom ukaže na problem postojanja arhitektonskih barijera u našem gradu za osobe invaliditetom, i da je sistemsko rešavanje ovog problema od ključnog značaja za stvaranje pretpostavki za inkluzivno društvo i poštovanje načela jednakosti za sve građane Niša. Takođe, Odbor za ljudska prava želi da još još jednom ukaže na obavezu predstavnika lokalnih vlasti za poštovanje ljudskih prava svih građana/ki, bez obzira na njihovo lično svojstvo, kao i primenu zakona i propisa u punom kapacitetu.

Na Otvorenom Forumu učestvovala je 21 osoba, i to članovi Gradskog udruženja cerebralne i dečije paralize, Društvo Mnro, Udruženje sa down sindromom, Udruženje distrofičara, Udruženje studenata sa hendikepom, Udruženje paraplegičara, Gradska organizacija gluvih i nagluvih, kao i gestovni prevodilac iz Uprave za građanske poslove, članica Gradskog veća grada Niša, predsednik Saveta za rad sa osobama sa invaliditetom, Zaštitnica građana, Pr Direkcije za izgradnju grada, urbanisti i arhitekte ispred Uprave za planiranje i izgradnju, JP „Zavod za urbanizam“, i članovi Odbora za ljudska prava Niš.

Uvodnu reč imao je Dragan Đorđević, koordinator Odbora za ljudska prava, koji je u kratkoj prezentaciji upoznao prisutne sa istraživanjem Mreže Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS – kancelarije u Nišu koje je rađeno 2007., 2008. i 2009., i koje pokazuje poražavajuće činjenice da nijedan javni objekat u Nišu nema u potpunosti prilagođen pristup osobama sa invaliditetom. Takođe, ukazao je i na glavni predlog projekta „Uklonimo barijere – jednakost za sve“, a to je “Uticati na odbornike skupštine Grada Niša da u budžetu za 2011. godinu predvide 3.000.000 dinara za uklanjanje arhitektonskih barijera na objektima i pristupnim raskrsnicama (institucije organa javnih vlasti, zdravstva, kulture i obrazovanja) u nadležnosti lokalne samouprave”. Nakon kraćeg uvoda, pravnik Ivan Radenković je ispred Odbora, predstavio pravne okvire, sa akcentom na pojedine članove u zakonima koji se direktno krše kada su u pitanju osobe sa invaliditetom.

„U Nišu je osobama sa invaliditetom ugrožena sloboda kretanja, nedostupan im je javni prevoz, ali i obrazovne ustanove. U Nišu, od 23 osnovnih škola, samo 10 imaju prilazne rampe za osobe sa invaliditetom, od kojih su dve potpuno neupotrebljive. Od 20 srednjih škola, samo Ekonomska škola ima rampu, a od fakulteta jedino Filozofski i Pravni fakultet“, istakla je Katica Ranđelović ispred Centra za samostalni život invalida.

Zoran Đorđević je, ispred Udruženja paraplegičara nišavskog okruga, istakao da moraju da se znaju dimenzije rampi, i izgled rampi: „Kada bi postojao konkurs za karikaturu prilazne rampe, Niš bi sigurno osvojio 1. mesto“. Zoran je takođe izrazio nezadovoljstvo zbog gradskih čelnika koji se stalno slikaju ispred novosagrađenih prilaznih rampi koje nemaju nikakav efekat za osobe sa invaliditetom.

Peko Ristić je, ispred Udruženja distrofičara, objasnio realnu situaciju u kojoj je bio primoran da se kreće ulicom 7. juli, jer su ivičnjaci visoki nekoliko santimetara, pa je nemoguće da se čovek u kolicima popne na trotoar. Tako je, kako kaže, mogao da ugrozi i svoj ali i živote drugih učesnika u saobraćaju, iako je u pitanju ulica koja je skoro rekonstruisana.

Jasmina Barać je ispred Udruženja studenata sa hendikepom istakla da su neke visokoškolske ustanove prilagođene studentima sa invaliditetom, uz pomoć privatne inicijative Philip Morrisa.

Nakon prezentacija članova Mreže i jasnog ukazivanja na probleme sa kojima se osobe sa invaliditetom svakodnevno suočavaju, gradska većnica Dušica Davidović je rekla da gradska vlast prepoznaje ovo kao veliki problem za osobe kojima je pristup mnogim institucijama onemogućen, i da će grad sigurno izdvojiti traženu sumu za početak rešavanja ovog problema.

Zaštitnica građana Niša Dobrila Zdravković je istakla da ona stoji na raspolaganju osobama sa invaliditetom, i da će pružiti svaku pomoć koja je neophodna osobama.

Predstavnici Uprava za planiranje i izgradnju, Direkcije za izgradnju grada kao i Zavoda za urbanizam ističu da se poštuje Pravilnik o planiranju i izgradnji iz ’97. godine, ali da nema sinhronizacije, ni roka u izgradnji javnih saobraćajnica. Stanje na terenu je, kako kažu iz Uprava, problem samih izvođača, kao i građevinskog nadzora.

Svi učesnici Otvorenog foruma su dobili i Brošuru „Uklonimo barijere – jednakost za sve“, u kojoj je jasno istaknut cilj projekta, kao i pravne regulative i standardi koji se moraju poštovati pri gradnji javnih objekata i saobraćajnica.

Zaključak koji je usledio je taj da bi sa tri miliona dinara trebalo da se krene sa rešavanjem arhitektonskih barijera, kako bi se znatno olakšao život direktnih korisnika, a to su osobe sa invaliditetom, kao i indirektnih korisnika a to su stara, slabopokretna lica i lica sa malom decom, kao i svi građani/ke Niša zarad podizanja svesti i poboljšanja inkluzivnosti društva. Poruka sa kojom se počeo Otvoreni forum, i sa kojom smo završili prvi deo kampanje jeste: Da naš grad bude/postane grad jednakih mogućnosti, izglasajte budžet kojim će se ukloniti arhitektonske prepreke u Nišu!