Osuda izjave Ministra za ljudska i manjinska prava

1993

Organizacije za zaštitu ljudskih prava najoštrije osuđuju izjavu Ministra za ljudska i manjinska prava Svetozara Čiplića kojom se direktno opstruiše primena Zakona o borbi protiv diskriminacije. Ministar Čiplić stavio se otvoreno na stranu kandidata za Poverenika za zaštitu ravnopravnosti koji nema potrebne kvalifikacije niti iskustvo u oblasti zaštite ljudskih prava. Ministar takođe pokazuje zabrinjavajući nivo nepoznavanja Zakona čiju primenu bi trebalo da nadgleda.

Svetozar Čiplić, sa pozicije Ministra za ljudska i manjinska prava, zastupa partijske interese i saopštava da će „Demokratska stranka imati kvalitetnog kandidata“. Zabrinjavajuća je činjenica da je ministru stalo da po svaku cenu njegova stranka postavi svog kandidata za Poverenika. Podsećamo javnost da do isteka roka koji je odredila predsednica Skupštine Srbije ni DS, niti bilo koja druga stranka nije istakla svog kandidata i da je jedini kandidat Goran Miletić, koga je predložila Liberalno demokratska partija.

Takođe, ukazujemo na nedopustivost iznošenja neistina da Goran Miletić ne ispunjava potrebne uslove za obavljenje funkcije Poverenika te podsećamo da je veoma jasno da Miletić apsolutno ispunjava sve zakonom propisane uslove kao i da je nadležnom skupštinskom odboru ali i medijima dostavljena sva potrebna dokumentacija koja ovo i potvrđuje.

Zabrinjavajuće je da Ministar Čiplić pruža podršku kandidatu koji je učestvovao u pisanju propagandnih pamfleta za Miloševićev režim i optuživao strane medije za zaveru protiv Srbije. Kako bi osporio predlog za kandidaturu Gorana Miletića, koji uživa podršku 213 organizacija civilnog društva i nekoliko saveta nacionalnih manjina, Čiplić iznosi i neistine poput one da je za Poverenika potrebno „desetogodišnje iskustvo u oblastima pravne zaštite“.

Paušalne ocene ministra Čiplića da je izbor Gorana Miletić „interes pojedinih grupacija da kandidat bude iz njihovih redova“ pokazuju sve rezultate politike da se na mesto ministra, umesto stručnjaka u oblasti ljudskih prava, postavi partijski činovnik.

Članice Koalicije protiv diskriminacije su Centar za unapređivanje pravnih studija, Švedski helsinški odbor za ljudska prava, Gej-Strejt Alijansa, Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava, Anti-trafiking centar, Mreža odbora za ljudska prava (CHRIS network), Udruženje studenata sa hendikepom, Inicijativa za inkluziju „VelikiMali“ i Gayten LGBT.