Mreža besplatne pravne pomoći CHRIS za Rome-seminar u Nišu

2080

U okviru projekta “Mreža besplatne pravne pomoći CHRIS za Rome” organizovan je seminar za pravni tim Mreže CHRIS. Osnovni cilj  dvodnevnog rada u prostorijama Regionalnog centra  za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju u Nišu bio je upoznavanje pravnica i pravnika Mreže CHRIS sa iskustvima, metodologijom i dosadašanjim dostignućima Roma S.O.S. organizacije iz Prilepa, kao i metodologijom i principima rada Evropskog centra za prava Roma iz Budimpešte.

Roma S.O.S. poslednjih osam godina pruža besplatnu pravnu pomoć, pokreće sudske postupke i strateške parnice u ime stavnovnika romskog naselja u Prilepu, sa posebnim fokusom na povrede prava na zdravstvenu zaštitu. Dosadašnja  iskustva, izazove i dostignuća na realizaciji programa besplatne pravne pomoći romskoj zajednici u Makedoniji, pravnom timu i članovima Mreže CHRIS predstavile su izvršna direktorka Roma S.O.S Nesime Salioska i pravnica Tanje Trenkoska.

Metodologiju i prinicipe rada, iskustva iz Srbije sa posebnim fokusom na terenska istraživanja,  kao i dostignuća ERRC predstavila je Marija Demić, pravnica monitor Evropskog centra za prava Roma za Srbiju. Takođe, na seminaru je dodatno usaglašena metodologija i plan aktivnosti  za svaku kancelariju Mreže CHRIS,  posebno u delu realizacije  mobilne pravne pomoći putem AD punktova u romskim naseljima u Srbiji.

Seminar u Nišu organizovan u okviru projekta “Mreža besplatne pravne pomoći CHRIS za Rome” zahvaljući  podršci  Civil Rights Defenders (Branitelji građanskih prava), a koju je sredstvima omogućila Švedska međunarodna agencija za razvoj Sida.