Mreža besplatne pravne pomoći CHRIS za Rome – aktivnosti u Vranju

2106

U okviru projekta “Mreža besplatne pravne pomoći CHRIS za Rome” aktivisti Mreže odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS u saradnji sa Omladinskim forumom za edukaciju Roma OFER iz Bujanovca ,organizovali su 12. avgusta aktivnosti  u romskom naselju Gornja Čaršija u Vranju. Na mobilnom AD puntku  i u razgovoru sa stanovnicima naselja  promovisana je Mreža besplatne pravne pomoći CHRIS za Rome. Ove aktivnosti su imale za cilj da informišu  stanovnike naselja o programu besplatne pravne pomoći Mreže CHRIS, upoznaju sa mogućnostima zaštite prava, kao i promociju besplatnog call centra sa brojem 0800 008 007 Mreže CHRIS za besplatnu pravnu pomoć.  Mreža besplatne pravne pomoći ove godine u fokusu ima prava članova romske zajednice u Srbiji i njihovo unapređenje i zaštitu,  posebno u slučajevima diskriminacije. Između ostalih aktivnosti program besplatne pravne pomoći realizuje se i u formi mobilnih AD punktova u romskim naseljima u regionima delovanja Mreže CHRIS.  Kao i u drugim gradovima, problemi sa kojima se Romi u Vranju najčešće susreću su uslovi stanovanja, zatim nepostojanje ličnih dokumenata, problemi u obrazovanju, ostvarivanje prava na zdravstvenu  zaštitu.

Današnjom akcijom koja  je realizovana zahvaljući  podršci  Civil Rights Defenders (Branitelji građanskih prava) organizacijom koja se bavi zaštitom ljudskih prava i podrškom braniteljima ljudskih prava, a koju je sredstvima omogućila Švedska međunarodna agencija za razvoj Sida  obuhvaćeni su stanovnici romskog naselja naselju Gornja Čaršija u Vranju.

U današnjim aktivnostima Mreže CHRIS učestvovali su članovi Omladinskog foruma za edukaciju Roma Bujanovac: Zvezdan Ramić, Marija Raimović, Alen Elezović, Danijela, Kenan Rašitović predsednik Omladinskog  foruma za edukaciju Roma OFER, Agon Isljami iz Odbora za ljudska prava Bujanovac kancelarije Mreže CHRIS u Bujanovcu, Adi Sinani programski koordinator Romskog programa Civil Rights Defenders, kao i Dragan Đorđević, koordinator Mreže Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS.

Aktivnosti  su medijski propratili RTS, OK Radio, Vranjske i  Lugina-Lajm.