Mreža besplatne pravne pomoći CHRIS za Rome aktivnosti u Valjevu

2328

U okviru projekta “Mreža besplatne pravne pomoći CHRIS za Rome” članovi Chris kancelarije u Valjevu, Ivana Terzić, pravnica i Aleksandar Perović, asistent koordinatora, boravili su 7. septembra 2015.g. u OŠ „Andra Savčić“ u izdvojenom odeljenju škole u naselju Gornja Grabovica.

Cilj ove aktivnosti bilo je informisanje građana dva Romska naselja G.Grabovica i Kotešica o programu besplatne pravne pomoći za Rome, a informacije o mogućnostima, proceduri i načinu obraćanja kancelariji kao i korpusu ljudskih prava koja su prioritet prenela je pravnica Ivana Terzić. Pored podele informativnih lifleta, ova prilika iskorišćena je da se građani upoznaju sa novootvorenom telefonskom linijom 0800-008-007 koja je besplatna za sve pozive iz mobilnih i fiksnih mreža u Srbiji a namenjena je pružanju besplatne pravne pomoći našim sugrađanima Romske nacionalnosti. Okupljeni građani pokazali su interesovanje za pitanja koja se odnose na oblast diskriminacije, kao i na koji način mogu prepoznati postupke i radnje koji predstavljaju diskriminatorsko ponašanje.

Pored predstavnika Chris kancelarije Valjevo, ovom događaju prisustvovao je i koordinator Mobilnog tima za inkluziju Roma grada Valjeva, Dejan Marinković, pedagoška asistentkinja, predstavnice Centra za socijalni rad i zdravstvena medijatorka za grad Valjevo, koji su kao članovi uključeni u rad Mobilnog tima.

Današnja  aktivnost u Valjevu realizovana je zahvaljući  podršci  Civil Rights Defenders (Branitelji građanskih prava)  koju je omogućila Švedska međunarodna agencija za razvoj Sida

Lokalna televizija Marš medijski je ispratila aktivnost u Gornjoj Grabovici.