Mreža besplatne pravne pomoći CHRIS za Rome – aktivnosti u Negotinu

2032

U okviru projekta “Mreža besplatne pravne pomoći CHRIS za Rome” aktivisti Mreže odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS posetili su 29. avgusta  neformalna romska naselja u Negotinu. Ove aktivnosti su imale za cilj da informišu  stanovnike naselja o programu besplatne pravne pomoći Mreže CHRIS, upoznaju sa mogućnostima zaštite svojih prava, kao i promociju call centra Mreže CHRIS za besplatnu pravnu pomoć.  Mreža besplatne pravne pomoći ove godine u fokusu ima prava članova romske zajednice u Srbiji i njihovo unapređenje i zaštitu,  posebno u slučajevima diskriminacije. Između ostalih aktivnosti program besplatne pravne pomoći realizuje se i u formi mobilnih AD punktova u romskim naseljima u regionima delovanja Mreže CHRIS. Današnjom akcijom koja  je realizovana zahvaljjući  podršci  Civil Rights Defenders (Branitelji građanskih prava) organizacijom koja se bavi zaštitom ljudskih prava i podrškom braniteljima ljudskih prava, koju je omogućila Švedska međunarodna agencija za razvoj Sida  obuhvaćeni su stanovnici tri neformalna romska naselja u Negotinu.

Članovi porodice Džemailović, su naveli da u njihovim domovima nema struje, a ni vode, kao i da nemaju elementarne uslove za održavanje lične i higijene prostora koji dele sa ostalim stanovnicima u Dunavskoj ulici. Inače, u neformalnom romskom naselju u Dunavskoj ulici, živi više od 40 članova 9 romskih porodica, sa 25-oro dece. U drugom neformalnom romskom naselju u Negotinu “Beli dvor”,  u kojem živi 7 porodica sa 26 članova od kojih je 11 dečijeg uzrasta takođe nema struje, a kako su nam predočili stanovnici ni bezbedne uslove za život u objektu u kome su smešteni.U dosadašnjem toku realiyacije projekta  “Mreža besplatne pravne pomoći CHRIS za Rome”, aktivisti Odbora za ljudska prava Negotin/kancelarije Mreže CHRIS u Negotinu istraživanjem na terenu su došli do saznanja da ove porodice i dalje žive u neadekvatnim uslovima i da su im za normalan život najpotrebniji voda i struja.

“Cilj projekta jeste da se sagledaju uslovi u kojima Romi žive i da im se pomogne, što Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS trenutno i radi u 5 gradova naše republike u kojima se realizuje projekat, uz podršku Civil Rights Defenders, sa sedištem u Beogradu. Mi pružamo, besplatno, pomoć kroz javno i pravno zastupanje i vršenjem pritiska na donosioce odluka. Mislim da su početni rezultati dobri, jer smo nakon sagledavanja objektivne situacije u kojoj romske porodice žive, za jednu od njih, mehanizmima koji su nam dostupni, obezbedili privremeni priključak za vodu i jedna od porodica će već od sutra imati humanije uslove za život. Doduše, pred nama je još mnogo posla”  rekao je između ostalog za ES portal Dušan Prvulović, predsednik Odbora za ljudska prava  i koordinator kancelarije Mreže CHRIS u Negotinu.

U današnjim aktivnostima Mreže CHRIS u Negotinu učestvovali su  Dragan Đorđević, koordinator Mreže Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS, članovi Odbora za ljudska prava Negotin u sastavu: Sanijela Dinić, pravnica Kancelarije pravne pomoći Odbora za ljudska prava Negotin, Dobrica Selimović, koordinator za prava Roma  Odbora za ljudska prava Negotin i Dušan Prvulović, predsednik Odbora za ljudska prava Negotin, kao i predstavnici Civil Rights Defenders Tanja Jovanović i Srđan Miljević.

Aktivnosti  su medijski propratili predstavnici medija iz Negotina i regiona, Radio televizija Bor i Radio televizija Istok, Televizija Trans i ES portal.