Javni forum u Novom Pazaru-Diskriminacija Roma u Srbiji

2081

Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS organizovala je 14.decembra u maloj sali Skupštine grada Novi Pazar okrugli sto pod nazivom „Javni forum – Diskriminacija Roma u Srbiji“. Cilj skupa je bio otvaranje dijaloga o problemima koji su posledica diskriminacije Romske nacionalne manjine u lokalnoj zajednici i o mogućnostima prevazilaženja ovih problema na temelju postojeće zakonske regulative i međunarodnih standarda zaštite ljudskih prava. Forumu su prisustvovali predstavnici grada, romske zajednice, nekih institucija lokalne samouprave, PU Novi Pazar kao i predstavnici brojnih organizacija civilnog društva. Na forumu su govorili Alija Halilović koodinator kancelarije Mreze CHRIS u Novom Pazaru, Fevzija Murić zamenik gradonacelnika i predstavnik Roma interno raseljenih sa Kosova. Kao ključni problemi romske zajednice u NovomPazaru istaknuti su problemi stanovanja, zapošljavanja i obrazovanja. Istog dana je odrzana i fokus grupa u prostorijama Udruženje Reintegracija, sa predstavnicima romskih naselja.

Javni forum i fokus grupa u Novom Pazaru, Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS organizovala je u okviru projekta Mreža besplatne pravne pomoći CHRIS za Rome zahvaljujući podršci Civil Rights Defenders koju je obezbedila Švedska međunarodna agencija za razvoj SIDA.