Resurs Centri

2154

Mreža Resurs Centara osnvana je od strane Mreže Odbora za ljudska prava u Srbiji i Švedskog helsinškog komiteta za ljudska prava u cilju osnaživanja lokalnih zajednica u južnoj i istočnoj Srbiji kroz implementaciju ljudskih prava u okviru različitih programa.

Resurs Centri su nastali kao alat sa cilljem poboljšanja kvaliteta života, otvoreni za državne institucije, nevladine organizacije i pojedince, ukratko za kompletnu lokalnu zajednicu. Mreža Resurs Centara radi na osnaživanju lokalnih zajednica u jugoistočnoj, južnoj i jugozapadnoj Srbiji. Iako svaki Centar ima svoje specifičnosti u zavisnosti od lokalnih potreba.

Mreža sve važnije probleme obrađuje kroz zajedničke programe:

– omogućavanje građanima korišćenja informatičke tehnologije u cilju saznavanja novih informacija iz oblasti nauke i tehnologiije, obrazovanja, kulture, ljudskih prava, prava nacionalnih manjina i zaštite čovekove sredine;
– podizanje opšteg nivoa obrazovanja građana uz primenu informatičke tehnologije, stvaranje uslova za izradu projekata od strane članstva po osnovu dobijenih saznanja, radi rešavanja pitanja na lokalnom nivou tj. na nivou područja delatnosti;
– promocija multikulturalnosti i zajedničkog života kroz zajedničke aktivnosti predstavnika/ca različitih etničkih grupa;
– organizacija, sprovođenje i podrška stručnim i naučnim istraživanjima kroz realizaciju raznovrsnih projekata od interesa za ostvarivanje osnovnog cilja RC;
– saradnja sa sličnim ustanovama, organizacijama, udruženjima i pojedincima u zemlji i svetu.