Javni forum u Valjevu-Diskriminacija Roma u Srbiji

2106

Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS organizovala je 17.decembra u maloj sali skupštine grada Valjeva okrugli sto pod nazivom „Javni forum – Diskriminacija Roma u Srbiji“. Cilj skupa je bio otvaranje dijaloga o problemima koji su posledica diskriminacije Romske nacionalne manjine u lokalnoj zajednici i o mogućnostima prevazilaženja ovih problema na temelju postojeće zakonske regulative i međunarodnih standarda zaštite ljudskih prava.

Osim pomoćnice gradonačelnika grada Valjeva i manjeg broja predstavnika institucija i ustanova iz Valjeva, skupu su prisustvovali i članovi Mobilnog tima za inkluziju Roma grada Valjeva a zaključeno je da određeni pomaci postoje u oblasti zdravstva i obrazovanja ali je istaknuta i dalje veoma teška i složena situacija u oblasti stanovanja kao i zapošljavanja Roma. Naglašena je važnost iznalaženja sistemskog rešenja od strane države i lokalne uprave, koje je jedino sveobuhvatno i trajno rešenje za bolji položaj romske zajednice.

Odbor za ljudska prava Valjevo, kancelarija Mreže CHRIS u Valjevu organizovala je takođe i fokus grupu sa predstavnicima romske zajednice u Valjevu, 14 decembra  u prostorijama Клуба особа са инвалидитетом у Ваљеву,  Фокус групу су водили асистент координатора Александар Перовић и правница Одбора за људска права у Ваљеву Ивана Терзић.

Javni forum i fokus grupa u Valjevu, Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS organizovala je u okviru projekta Mreža besplatne pravne pomoći CHRIS za Rome zahvaljujući podršci Civil Rights Defenders koju je obezbedila Švedska međunarodna agencija za razvoj SIDA.