Izabrati kandidata za Poverenika koji uživa podršku manjinskih organizacija i ispunjava zakonske uslove

2072

Koalicija protiv diskriminacije poziva politicke partije da podrže kandidata za Poverenika za zaštitu ravnopravnosti koji ispunjava sve zakonske uslove i koga podržavaju organizacije koje se bave pravima manjinskih grupa i ljudskim pravima. Istovremeno, apelujemo na Demokratsku stranku da povuce predlog za kandidata dr Milutina Ðuricica, s obzirom da on ne uživa podršku korisnika Zakona o zabrani diskriminacije, kao i s obzirom na to da se cini da ovaj kandidat ne ispunjava zakonom propisane uslove za izbor.

Ocekujemo od svih poslanickih grupa koje su glasale za Zakon protiv diskriminacije da podrže Gorana Miletica, kandidata iza koga je stalo više od 160 organizacija civilnog društva i koji jedini ispunjava zakonske uslove vezane za strucnost i visoke moralne kvalitete.

Deo Zakona protiv diskriminacije koji odnosi na osnivanje institucije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, stupio je na snagu 1. januara 2010. godine i stoga u roku od 60 dana od tog dana Skupština Srbije mora izabrati Poverenika. Kandidata utvrduje Odbor za ustavna pitanja, a predloge mogu dostaviti samo poslanicke grupe u Skupštini. Goran Miletic, kandidat Koalicije protiv diskriminacije predložen je Odboru za ustavna pitanja u roku koji je Predsednica Skupštine dala poslanickim grupama za dostavljanje predloga. Istovremeno, on ispunjava sve zakonom predvidene uslove i uživa punu podršku 162 organizacije koje se bave manjinskim i ljudskim pravima.

Nedelju dana posle isteka roka koji je odredila Predsednica Skupštine, Demokratska stranka je predložila Milutina Ðuricica za kandidata. Prema podacima kojima raspolaže Koalicija, a koji su dostupni na internet stranici Ministarstva za ljudska i manjinska prava, ovaj kandidat ne ispunjava zakonske uslove u pogledu profesionalnog iskustva u oblasti ljudskih prava, jer iz njegove biografije ne proizlazi da se bavio diskriminacijom, manjinskim ili ljudskim pravima u periodu od 10 godina. Istovremeno, ovaj kandidat nema podršku onih grupa stanovništva radi cije zaštite je Zakon o zabrani diskriminacije usvojen, što ga lišava moralnog legitimiteta za izbor na ovu funkciju.

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti ce imati odlucujucu ulogu u nadziranju primene Zakona i bice ovlašcen da prima i razmatra predstavke gradana. Njegova uloga ce biti da oceni da li je do diskriminacije došlo u pojedinacnom slucaju, kao i da sprovodi mere zaštite u skladu sa zakonom. Istovremeno, Poverenik ce inicirati sprovodenje drugih mera kojima se unapreduje ravnopravnost gradana Srbije, kao što ce i redovno izveštavati Narodnu skupštinu, druge organe javne vlasti i javnost o slucajevima diskriminacije.

Smatramo da je Goran Miletic svojim dosadašnjim radom u oblasti manjinskih prava i borbe protiv diskriminacije pokazao strucnost u radu i posvecenost zalaganju za jednakost svih gradana Srbije. Istovremeno, isticemo da je njegov visoki moralni integritet ucinjen nesumnjivim time što je predlog za njegov izbor podržalo preko 160 organizacija civilnog društva. Njegov rad je ukljucivao izveštavanje o pravima svih manjinskih grupa u Srbiji, zastupanje žrtava diskriminacije, edukaciju državnih službenika, predstavnika medija i civilnog društva o sprecavanju diskriminacije, uporednopravnim rešenjima u ovoj oblasti, praksi u državama regiona i Evropske Unije, kao i nacinima primene antidiskriminacionih standarda Saveta Evrope. U svom radu Goran Miletic je ucestvovao u postupku izrade i u javnoj raspravi o Zakonu protiv diskriminacije iz 2009. godine, kao i Zakonu o sprecavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom iz 2006, kao i u procesima javnih rasprava o antidiskriminacionim zakonima u Bosni i Hercegovini, Moldaviji, Crnoj Gori i Makedoniji.

Zbog važnosti institucije Poverenika za primenu samog Zakona, smatramo da je potrebno da se njegov izbor izvrši do 1. marta 2010. godine, odnosno u zakonskom roku. Izražavajuci punu podršku Goranu Mileticu kao kandidatu za Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, pozivamo Demokratsku stranku da preispita svoj predlog, kao i cinjenicu da se izbor Poverenika ne može izvršiti ignorisanjem manjine i protivno izricitoj volji korisnika Zakona o zabrani diskriminacije.

Koaliciju protiv diskriminacije cine: Centar za unapredivanje pravnih studija, Civil Rights Defenders, Gej-Strejt Alijansa, Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava, Anti-trafiking centar, Mreža odbora za ljudska prava (CHRIS Network), Udruženje studenata sa hendikepom, Inicijativa za inkluziju „VelikiMali“ i Gayten LGBT.

Za više informacija: Mr Saša Gajin, koordinator Koalicije protiv diskriminacije, cups@cups.rs ili 064/165-0775