Inicijativa “Otvoreni medijski sadržaji” – prezentacija u Beogradu

1941

U okviru projekta  „Uticaj građana na javno informisanje” koji Odbor za ljudska prava Niš realizuje  uz podršku Fondacije za otvoreno društvo, Srbija  13. jula 2018. godine u prostorijama Saveta za štampu u Beogradu održana je prezentacija inicijative pod nazivom “Otvoreni medijski sadržaji. Sastanak je organizovan u cilju informisanja i upoznavanja organizacije osnivače Saveta za štampu, predstavnike medijskih asocijacija  i novinarskih udruženja sa inicijativom koja ima za cilj unapređenje transparentnosti procesa projektnog sufinansiranja medijskih sadržaja u javnom interesu.

Sve analize pokazuju da konkursno sufinansiranje izrade medijskih sadržaja od javnog interesa treba dodatno unaprediti,  u cilju dobijanja kvalitetnijih medijskih sadržajaod javnog interesa, smanjenja zloupotrebe javnog novca i daljeg unapređenja javnog informisanja. “Otvoreni medijski sadržaji” su jedna od inicijativa usmerenih ka većoj transparentnosti i dostupnosti finalnih rezultata procesa konkursnog finansiranja  (medijskih sadržaja), što  u krajnjem  treba dodatno da unapredi celokupan proces i javno informisanje u Srbiji.

Ideja je da se u budućim konkursima za sufinansiranje izrade medijskih sadržaja od javnog interesa na republičkom, pokrajinskom i lokalnom nivou uvede obaveza svim korisnicima donacija (medijima) da na jednom mestu na internetu objave sve medijske sadržaje koje su proizveli. Pomenuti medijski sadržaji su sufinansirani javnim novcem do 80% budžeta i smatramo da nakon realizacije projekta (emitovanja u medijima) treba da budu besplatno dostupni preko interneta i budu objavljeni u formi otvorenih podataka. Vremenski period dostupnosti medijskih sadržaja ne bi trebao da bude kraći od vremena predviđenog za arhiviranje medijskih sadržaja kod organa javne vlasti. Na sastanku je prezentovana online baza podataka otvorenih medijskih sadržaja, koju je izradio Odbor za ljudska prava Niš u cilju  boljeg razumevanja  same inicijative tokom procesa javnog zagovaranja.

Sastanku su prisustvovali predstavnici medijskih asocijacija i novinarskih udruženja: Asocijacije medija, Saveta za štampu, PU Lokal Press, Nezavisnog društva novinara Srbije, Udruženja novinara Srbije, Udruženje radio-stanica RAB Srbija, Slavko Ćuruvija Fondacije.

Sastanak je jedna od aktivnosti u okviru projekta „Uticaj građana na javno informisanje koji Odbor za ljudska prava Niš vodi uz podršku Fondacije za otvoreno društvo, Srbija, a u cilju  unapređenja pravnog okvira za konkursno sufinansiranje medijskih sadržaja od javnog interesa,  izbor članova upravljačkih tela medijskih javnih servisa i (samo)regulatornih tela za medije. Preporuke sa ovakvih skupova će kroz javno zagovaranje doprineti novoj Medijskoj strategiji i zakonodavstvu.