Inicijativa “Otvoreni medijski sadržaji” – prezentacija u Nišu

2125

U okviru projekta  „Uticaj građana na javno informisanje koji Odbor za ljudska prava Niš realizuje  uz podršku Fondacije za otvoreno društvo, Srbija u sredu 11. jula 2018. godine u održana je prezentacija inicijative pod nazivom “Otvoreni medijski sadržaji”. Sastanak je organizovan u cilju informisanja i upoznavanja organizacija civilnog društva i medija  sa inicijativom koja ima za cilj unapređenje transparentnosti procesa projektnog sufinansiranja medijskih sadržaja u javnom interesu.

Konkursno sufinansiranje izrade medijskih sadržaja od javnog interesa treba unaprediti u cilju dobijanja kvalitetnijih medijskih sadržaja i smanjenja zloupotrebe javnog novca. Otvoreni medijski sadržaji su jedna od inicijativa koja povećanjem transparentnosti finalnih rezultata procesa konkursnog finansiranja  (medijskih sadržaja) može dodatno da unapredi kvalitet samog procesa.

Ideja je da se u budućim konkursima za sufinansiranje izrade medijskih sadržaja od javnog interesa na republičkom, pokrajinskom i lokalnom nivou uvede obaveza svim korisnicima donacija (medijima) da na jednom mestu na internetu objave sve medijske sadržaje koje su proizveli. Pomenuti medijski sadržaji su sufinansirani javnim novcem do 80% budžeta i smatramo da nakon realizacije projekta (emitovanja u medijima) treba da budu besplatno dostupni preko interneta i budu objavljeni u formi otvorenih podataka. Vremenski period dostupnosti medijskih sadržaja ne bi trebao da bude kraći od vremena predviđenog za arhiviranje medijskih sadržaja kod organa javne vlasti. Na sastanku je prezentovana online baza podataka Otvorenih medijskih sadržaja koju je izradio Odbor za ljudska prava Niš u cilju  boljeg razumevanja  same inicijative tokom procesa javnog zagovaranja, i takođe biti predstavljena predstavnicima medijskih  asocijacija i novinarskih udruženja, kao i članovima radne grupe za izradu Medijske strategije.

Sastanak je jedna od aktivnosti u okviru projekta „Uticaj građana na javno informisanje koji Odbor za ljudska prava Niš vodi uz podršku Fondacije za otvoreno društvo, Srbija, a u cilju  unapređenja pravnog okvira za konkursno sufinansiranje medijskih sadržaja od javnog interesa,  izbor članova upravljačkih tela medijskih javnih servisa i (samo)regulatornih tela za medije. Preporuke sa ovakvih skupova će kroz javno zagovaranje doprineti novoj Medijskoj strategiji i zakonodavstvu.

11.07.2018. – NTV Telepres – Otvoreni medijski sadržaji