InformisaNi – III fokus grupa

2161

Projekat “InformisaNi” Odbora za ljudska prava osmišljen je da uključi građane Niša u proces definisanja javnog interesa u oblasti informisanja na lokalnom  nivou. Njegov deo su i fokus grupe sa građanima Niša, koje su jedan od načina da dođemo do saznanja kako građani Niša vide javno informisanje na lokalu, da li su zadovoljni izveštavanjem lokalnih medija i o kojim temama misle da ti mediji treba da izveštavaju, naročito u programima koje grad finansira javnim novcem. 

U prostorijama Odbora za ljudska prava Niš u petak  08. februara 2019. godine održana je poslednja od tri fokus grupe, na kojoj su učestvovali predstavnici dva medija iz Niša. Nakon što je Dragan Đorđević , koordinator  Odbora informisao prisutne o samoj  inicijativi i planiranim aktivnostima u okviru projekta “InformisaNi”, fokus grupu je vodio Dušan Raković, stručni saradnik Odbora za ljudska prava Niš.
Projekat “InformisaNI” se realizuje u okviru programa podrške: „Kaži/traži šta te zanima“ koji izvode Nezavisno udruženje novinara SrbijeBalkanska istraživačka mreža i Slavko Ćuruvija fondacija, u okviru projekta „Javni novac za javni interes“koji finansira Evropska unija.