EU: Zaštititi učesnike Povorke

2026

U svojstvu predsedavajuće EU, švedska pozdravlja jasnu nameru Vlade Srbije da obezbedi zaštitu Povorke ponosa, saopštila je švedska ambasada u Beogradu. Švedsko predsedništvo EU podseća da je Narodna skupština Srbije ove godine usvojila Zakon o zabrani diskriminacije, koji garantuje zaštitu protiv diskriminacije po raznim osnovama, uključujući seksualnu orijentaciju i rodni identitet.

U svojstvu predsedavajuće EU, švedska pozdravlja usvajanje ovog zakona, kao i posvećenost Vlade Srbije zaštiti ljudskih prava svih ljudi, bez obzira na njihovu seksualnu orijentaciju ili rodni identitet.

Predsedništvo pozdravlja jasnu opredeljenost Vlade Srbije da LGBT osobama obezbedi pravo na slobodu okupljanja i izražavanja, a posebno njenu nameru da obezbedi potrebnu zaštitu Povorke ponosa “Belgrade Pride 2009”.

Širom sveta mnogi pojedinci su, zbog svoje seksualne orijentacije i rodnog identiteta, predmet kontinuirane, otvorene i sistematične diskriminacije koja često prođe nekažnjeno. Bilo kakva diskriminacija zasnovana na seksualnoj orijentaciji ili rodnom identitetu bi trebalo da bude osuđena i odbačena, jer nije u skladu sa osnovnim principima i vrednostima na kojima je EU zasnovana: jednake mogućnosti i ljudska prava.

Svakom pripadaju sva prava i slobode proglašene u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima, bez ikakvih razlika u bilo kom pogledu. To je sama suština evropskih vrednosti, zaključuje se u saopštenju. Širom sveta mnogi pojedinci su, zbog svoje seksualne orijentacije i rodnog identiteta, predmet kontinuirane, otvorene i sistematićne diskriminacije koja često prođe nekažnjeno. Bilo kakva diskriminacija zasnovana na seksualnoj orijentaciji ili rodnom identitetu bi trebalo da bude osuđena i odbačena, jer nije u skladu sa osnovnim principima i vrednostima na kojima je EU zasnovana: jednake mogućnosti i ljudska prava.

Svakom pripadaju sva prava i slobode proglašene u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima, bez ikakvih razlika u bilo kom pogledu. To je sama suština evropskih vrednosti, zaključuje se u saopštenju.