Dosledno primeniti Član 387. Krivičnog zakonika Srbije

2611

Koalicija protiv diskriminacije pozdravlja pozive na uzdržavanje od nasilja koje su proteklih dana uputili neki od najviših predstavnika vlasti u Srbiji. Izjava Republičkog Javnog tužioca Slobodana Radovanovića da će svako ko krši zakon biti procesuiran predstavlja prvu jasnu garanciju reakcije pravosudnih organa u slučaju pokušaja napada na učesnike Povorke ponosa. Međutim, Koalicija podseća sve državne organe da su pre dve nedelje usvojene izmene Krivičnog zakonika Srbije, kojima je značajno dopunjen Član 387. koji se odnosi na rasnu i drugu diskriminaciju.

U svojoj izjavi televiziji B92, tužilac Radovanović je zatražio uzdržavanje od nasilja prema učesnicima Povorke ponosa i najavio krivične postupke protiv svih koji narušavaju javni red i mir. Međutim, pretnje organizacija „Obraz“, „SNP 1389“, „Naši“ i navijačkih grupa okarakterisao je kao „polemičke tonove“ i „oprečne stavove“ i zaključio da nema potrebe da Tužilaštvo reaguje sve dok „ne nastupe posledice“.

Koalicija podseća da je članom 387. stav 2 Krivičnog Zakonika iz 2005. godine predviđena kazna zatvora od 6 meseci do 5 godina za svakog ko vrši proganjanje organizacija ili pojedinaca zbog njihovog zalaganja za ravnopravnost ljudi. Izmenama zakona koje su usvojene 31. avgusta ove godine, ovaj Član je dopunjen stavom kojim se predviđa kazna od tri meseca do tri godine za svakog „ko javno preti da će, protiv lica ili grupe lice zbog pripadnosti određenoj rasi, boji kože, veri, nacionalnosti, etničkom poreklu ili zbog nekog drugog ličnog svojstva, izvršiti krivično delo za koje je zaprećena kazna zatvora veća od četiri godine zatvora“. Sve dosadašnje pretnje iznete u medijima, ispisani grafiti u Beogradu i poruke na forumima već poznatih grupa, mogu se podvesti pod ovo krivično delo.

Istim izmenama ovog člana Krivičnog zakonika zabranjeno je svako širenje, činjenje dostupnim slika, tekstova i ideja ili teorija koje zagovaraju ili podstrekavaju mržnju, diskriminaciju ili nasilje prema grupama koje su zaštićene zbog svog ličnog svojstva. I za ovo krivično delo zaprećena je kazna do tri godine zatvora.

Koalicija protiv diskriminacije očekuje od svih državnih organa, a pre svega od policije i tužilaštva da istu pažnju posvete pretnjama nasiljem koje se upućuju pre Povorke ponosa, koliko i eventualnim pokušajima ometanja skupa i napada na učesnike Povorke. Broj javno iznetih pretnji od strane poznatih počinilaca je dovoljan razlog za reakcije institucija, a Krivični zakonik se ne sme primenjivati samo u najtežim slučajevima, već uvek kada je prekršen.