Država garantuje bezbednost Povorke

2050

Beograd, B92

U saopštenju posle sednice Vlade naglašava se da su državni organi dužni da obezbede slobodno ispoljavanje jednakosti i različitosti. Građani se pozivaju da, poštujući Ustav i demokratske vrednosti, ne narušavaju javni red i mir i da ne ugrožavaju bezbednost drugih građana.

Državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Marko Karadžić izjavio je da će Ministarstvo unutrašnjih poslova zaštititi učesnike “Povorke ponosa”, a da će oni koji prete i ponašaju se nasilno biti tretirani kao izvršioci krivičnih dela.

“Saradnja sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i izjave ministra unutrašnjih poslova jesu pozitivne, jer je očigledno ova država shvatila šta je dužnost, odnosno kakva je obaveza svih nas kada se govori o zaštiti ljudskih prava”, kaže Karadžić. “Naravno da postoji određena doza straha, ali ne postoji nijedna država na ovom svetu koja ne može da se izbori sa grupom huligana za koje se čak zna ko su”, smatra on.

Marko Karadžić naglašava da Ustav garantuje slobodu mirnog okupljanja, što je država u obavezi da omogući i objasnio da učesnici Povorke žele da skrenu pažnju na diskriminaciju i probleme sa kojima se suočavaju u društvu.

“Znate kako, kad su u pitanju ljudska prava, ne postavlja se pitanje spremnosti. Vi imate Ustav, zakon, međunarodne konvencije i obaveze kao ljudi da poštujemo prava bez obzira na lična svojstva i različitosti”, podseća Karadžić. “Društvo je spremno onoliko koliko smo mi u vlasti i nadležne institucije spremne da zaštite svakog pojedinca bez obzira na lična svojstva”, poručuje on.

Misija OEBS-a u Srbiji i UN pozdravile su u zajedničkom saopštenju saradnju civilnog društva i srpskih vlasti u osiguravanju bezbednosti svih učesnika Povorke ponosa.

“Pravo na slobodu mirnog okupljanja osnovno je ljudsko pravo i kao takvo mora biti zaštičeno”, rekao je vršilac dužnosti šefa misije OEBS-a Tom Mur. On je dodao da je “zabrana diskriminacije jedan od fundamentalnih koncepta definisanih Ustavom Srbije, a da nedavno usvojen Zakon o zabrani diskriminacije dalje razvija taj ustavni princip”.