Dva policajca u Nišu osuđena zbog torture

2329

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji-CHRIS  uspešno je okončala sudski postupak koji su njeni advokati vodili zbog torture nad Igorom Kragićem koga su dva policijska službenika iz Policijske ispostave Crveni Krst u Nišu pretukla 6. juna 2007. godine. Ovom presudom policajci su osuđeni na pet i osam meseci zatvora zbog krivičnog dela zlostavljanja i mučenja. Presuda je doneta nakon suđenja koje je pred Osnovnim sudom u Nišu trajalo devet godina.

Policajci Milan Rajković i Dragan Radenković su 6. juna 2007. godine oko 10 časova pretukli Igora Kragića  koji je tada imao 21  godinu. Prema presudi, policajci su ga tukli kako bi ga na taj način kaznili jer je ljagao njihovog brata. Oni su došli do kuće Igora Kragića  i pozvali ga da krene sa njima uz objašnjenje da treba da obave razgovor sa njim. Odveli su ga u PI Crveni Krst, udarali naizmenično po rukama i glavi otvorenom šakom više od 20 puta. Pošto je Igor Kragić pokušao da rukama zaštiti glavu, policijski službenici su mu naredili da pisaću mašinu drži u rukama i nastavili da ga udaraju naizmenično po glavi i rukama. Jedan od policijskih službenika ga je uhvatio za glavu rukama i kolenom ga udario u glavu. Kada su videli da mu je pozlilo, prestali su sa fizičkim zlostavljanjem i mučenjem i terali su ga da prizna izvršenje nekog krivičnog dela da bi ga pustili kući, nakon čega su mu rekli da je batine dobio zbog njihovog brata.

U toku postupka, osuđeni policajci su negirali da su pretukli Igora Kragića, dok sektor unutrašnje kontrole MUP-a nije ustanovio da su policajci izvršili krivično delo, ali su nalazi i mišljenja veštaka, psihologa i psihijatra jasno ukazali da je Igor Kragić mučen i zlostavljan, a to je potvđeno i izjavama troje svedoka. U svom obrazloženju presude, Osnovni sud u Nišu je detaljno naveo da se radi o krivičnom delu zlostavljanja i mučenja. Istovremeno, sud je utvrdio da je reč o najtežem obliku ovog krivičnog koje su počinila službena lica u vršenju službe.

Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji-CHRIS pozdravlja osuđujuću presudu protiv torture i očekuje da presuda bude potvrđena u postupku po žalbi. Pored toga, posebno je ohrabrujuća činjenica da je sud direktno primenio član 3. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i pozvao se na praksu Evropskog Suda za ljudska prava (slučaj Habimi protiv Srbije). Presuda doprinosi smanjenju klime nekažnjivosti u Srbiji i građanima pokazuje da je i pored mnogo problema, pristup pravdi moguć.

Osuđeni policajci zbog torture

Police Officers Convicted of Torture