Tag: FOI

Javnost još čeka potpune i proverljive informacije o testiranim, obolelim i preminulim osobama iz...

Saopštenje Koalicije za slobodu pristupa informacijama Javna potvrda sumnji da su tokom leta objavljivani netačni podaci o broju...

Omogućiti javnosti pristup zbirnim podacima iz informacionog sistema COVID-19

Saopštenje za medije Koalicije za slobodu pristupa informacijama Grupa od 89 organizacija civilnog društva i medija danas je...

Hitno ukloniti štetne odredbe Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

Organizacije civilnog društva, mediji i pojedinci zahtevaju od Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu da bez odlaganja iz Nacrta zakona o slobodnom pristupu...

Dokumenti