RAVNOPRAVNOST – regulativa i realnost

2248

Koalicija za ravnopravnost KORAK izradila je brošuru RAVNOPRAVNOST – regulativa i realnost u kojoj možete pronaći sve o diskriminaciji- pojam, pravni i institucionalni okvir, o suđenima  za diskriminaciju, studije slučaja, o stanju LGBT prava u Srbiji, učešću žena u političkom životu, monitoringu suđenja za diskriminaciju i sl.

KORAK-HAPI-STEP je koalicija formirana sa ciljem da  sprovede regionlanu akciju na unapređenju stanja ljudskih prava u Srbiji, Crnoj Gori i na Kosovu u oblastima: prava LGBT populacije, jačanja uloge žena u političkom i javnom životu i praćenja suđenja za diskriminaciju  i uključi i umreži veliki broj nevladinih organizacija i aktivista koji dele vrednosti Koalicije.

U nastavku možete preuzeti brošuru RAVNOPRAVNOST – regulativa i realnost