Nasilje u porodici – kakva je naša stvarnost?

U organizaciji Komiteta pravnika za ljudska prava-YUCOM i Odbora za ljudska prava Niš održan je okrugli sto u niškom Medija centru na kome je...

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji- CHRIS, u saradnji sa Pravosudnim centrom za obuku i stručno usavršavanje, organizovala je 15. seminar pod nazivom...

Dvanaesti seminar Mreže Pravne Pomoći CHRIS

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji - CHRIS, organizovala je dvanesti seminar u okviru projekta Mreže pravne pomoći CHRIS u Valjevu, u prostorijama...

Dvanaesti seminar Mreže Pravne Pomoći CHRIS

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji - CHRIS, organizovala je dvanesti seminar u okviru projekta Mreže pravne pomoći CHRIS u Valjevu, u prostorijama...

„Domaća suđenja za ratne zločine i saradnja sa Haškim tribunalom“

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i Kancelarija Saveta Evrope, u saradnji sa Nacionalnim savetom za saradnju sa MKTJ, Odborom za ljudska prava Niš...

Stop snižavanju nivoa zaštite ljudskih prava i sloboda!

Grupa nevladinih organizacija upozorava javnost da se predloženim tekstom ustava značajno snižava dostignuti nivo ljudskih prava u Srbiji. Zabrana snižavanja jednom dostignutog nivoa zaštite...

Jedanaesti seminar Mreže Pravne Pomoći CHRIS

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji - CHRIS, organizovala je jedanesti seminar u okviru projekta Mreže pravne pomoći CHRIS u Beogradu, u prostorijama...

Pet godina rada Mreže Odbora za Ljudska Prava u Srbiji CHRIS

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS http://chris-network.org/ osnovana je zbog potrebe umrežavanja nevladinih organizacija koje pružaju neposrednu i besplatnu pravnu pomoc gradanima...

Deseti seminar Mreže Pravne Pomoći CHRIS

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji-CHRIS organizovala je 6. i 7. avgusta 2005. godine deseti seminar u okviru projekta Mreza Pravne Pomoći CHRIS...

Media Guerrilla Night

Odbor za ljudska prava Niš je 4. avgusta u kafeu "Time" predstavio niškoj publici kratke filmove Stivena Maršala, američkog reditelja, dobitnika nagrade na prestižnom...