TV Zona Plus – Ko će pružati besplatnu pravnu pomoć?

2100

Srbija je jedina država Evropi u kojoj nije usvojen Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, podsećaju u Odboru za ljudska prava u Nišu. Nacrtom Zakona koji treba da bude donesen propisano je da ovakve usluge mogu da pružaju i predstavnici nevladinog sektora, sa čime se predstavnici advokature u Srbiji ne slažu. Organizacije civilnog društva zahtevaju neodložno usvajanje Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, koji, kako kažu, mora da onemogući uspostavljanje monopolskog položaja u toj oblasti.