„Otvoreni medijski sadržaji“ za bolju kontrolu medijskih projekata

2033
Foto: S. Djordjević

Medijski istraživački centar

Odbor za ljudska prava u Nišu pokrenuo je  inicijativu za povećanje transparentnosti procesa konkursnog sufinansiranja medijskih sadržaja od javnog interesa koja može da značajno smanji  mogućnost zloupotrebe, a takodje može da otkloni prepreke i probleme koji se javljaju tokom konkursnog finansiranja.

Inicijativa pod nazivom „Otvoreni medijski sadržaji“ podrazumeva da se medijski sadržaji proizvedeni u okviru jednog medijskog konkursa objave na jednom mestu na internetu i tako postanu dostupni u svakom trenutku svim gradjanima.

Inicijativa je predstavljena na debati koju je Odbor za ljudska prava u Nišu organizovao zahvaljući podršci Fondacije za otvoreno društvo Srbija.

Inicijativu je podržao Edukacioni centar iz Leskovca, a njegov predstavnik Ivan Grujić je kazao da će se tim putem obezbediti evaluacija medijskih sadržaja koja sada ne postoji.

odborzaljudskaprava 2

„Medijski sadržaji se sa 80 odsto finansiraju iz budžeta lokalnih samouprava i budžeta Ministarstva kulture i informisanja, a ključno pitanje je koliko gradjani i organizacije civilnog društva dobijaju  medijskih sadržaja. Bilo je slučajeva da neke medijske kuće  ne urade medijske sadržaje za koje su dobile novac ili da urade samo deo onoga što su se obavezale da urade, a da ne pričamo o kvalitetu medijskih priloga. Generalno svi oni medijski sadržaji koji se urade na kraju završe u nekoj fioci u okviru narativnih izveštaja“, izjavio je Grujić na debati.

On je kazao da lokalne samouprave nemaju kapacitet da rade evaluaciju kvaliteta medijskih sadržaja i da čak i Ministarstvo kulture i informisanja za taj posao angažuje eksernog evaluatora.

„Objavljivanjem medijskih sadržaja na jednom mestu sigurno bi se našlo neko udruženje ili fakultet žurnalistike koji bi uzelo relevantan uzorak i uradilo analizu kvaliteta. Inicijativa ne predvidja izdvajanje dodatnih sredstava za evaluaciju“, izjavio je Grujić.

odborzaljudskaprava 3

On je istakao da je inicijativa za objavljivanje medijskih sadražaja predočena zaposlenima u Ministarstvu kulture i informisanja i da je naišla na pozitivno mišljenje.

„Piše se nova medijska strategija i ona bi to pitanje trebalo da reši. Idealno bi bilo da to bude zakonska obaveza, ali ta obaveza može da se reguliše i na lokalnom nivou“, kazao je Grujić.

Predstavnik Odbora za ljudska prava Dragan Djordjević je  podsetio da su od 2015. godine organi javne vlasti su dužni da medijske sadržaje od javnog interesa sufinansiraju putem konkursa, a mnogobrojne analize ukazuju da ima dosta  problema  u realizaciji celog procesa.

odborzaljudskaprava 1

„Najveći problemi  su  nedorečena zakonska regulativa, nedovoljna transparentnost procesa, nizak nivo kvaliteta predloga projekata, nedostatak evaluacije odobrenih projekata i samog procesa. Organi javne vlasti rade evaluaciju narativnih i finansijskih izveštaja, ali niko ne radi evaluaciju medijskih sadržaja. Ne možemo da vidimo nigde koji su to medijski sadržaji uradjeni u okviru projektnog finansiranja. Inicijativa „Otvoreni medijski sadržaji“ omogućila bi da medijski sadržaji budu dostupni gradjanima i nakon završetka projektnog ciklusa“, kazao je Djordjević.

Dijalog koji je Odbor za ljudska prava organizovao pokrenuo je i pitanje uticaja građana na javno informisanje  sa posebnim fokusom na procese projektnog  sufinasiranja medijskih  sadržaja u javnom interesu, kao i modalitetima unapređenja  građanskog nadzora na radom javnih medijskih servisa i (samo) regulatornih tela nadležnih za medije. Na skupu je  predstavljena dosadašnja praksa grada Niša kada je reč o projektnom finansiranju medija.

Piše: B.Ljubisavljević

Foto: S.Đorđević

OTV Niš