Javni interes u medijima!

2077
Romaworld

Romaworld

Od 2015. organi javne vlasti su dužni da medijske sadržaje od javnog interesa sufinansiranju putem konkursa, a mnogobrojne analize ukazuju da ima dosta problema u realizaciji celog procesa. Najveći problemi su nedorečena zakonska regulativa, nedovoljna transparentnodt procesa, nizak nivo kvaliteta predloga projekata, nedostatak evaluacije projekata i samog procesa. Transparentnost procesa konkursnog sufinansiranja značajno smanjuje mogućnost zloupotrebe, i neophodno je pronaći nova rešenja koja će unaprediti transparentnost procesa, kao i sam kvalitet medijskih sadržaja od javnog interesa.

Organizator Odbor za ljudska prava, Niš.