Između redova – Oko 5.000 prekršaja novinarskog kodeksa

2111

Između redova – Belami televizija – 22.02.2018

Gosti: Gordana Novaković, sekretar Saveta za štampu; Tamara Skrozza, član Komisije za žalbe; Dragan Đorđević, član Komisije za žalbe, Odbor za ljudska prava Niš