Izveštaj “Primena standarda pravičnog suđenja u pravosudnom sistemu Srbije”, 2012.

2178

Inicijativa mladih za ljudska prava (Inicijativa) je 2011. godine počela  monitoring određenih krivičnih i parničnih postupaka pred domaćim sudovima,  sa ciljem da analizira stepen primene principa pravičnog suđenja u pravosudnom sistemu Republike Srbije.

Istraživačice i istraživači Inicijative su tokom 2011. godine pratili više od 30 sudskih postupaka i istraživali određene slučajeve koji su se završili pre 2011. godine, ali su značajni za temu koja se obrađuje u ovom izveštaju.

Slučajevi su grupisani u sedam tematskih celina: diskriminacija na osnovu seksualnog opredeljenja, policijska tortura, etnički, verski i rasno motivisani mržnja i nasilje, reparacije, organizovani kriminal, govor mržnje. Sedmi deo se odnosi na slučajeve koji su izazvali ogromnu pažnju javnosti, koji su se desili pre više od osam godina, a koji se još uvek nalaze u fazi istrage (slučajevi ubistva novinara Milana Pantića, Slavka Ćuruvije, Radislave Vujasinović i gardista Dražena Milovanovića i Dragana Jakovljevića u Topčideru)

Reforma pravosuđa u Srbiji, koja je sprovedena tokom 2009. godine, a počela da se primenjuje 1. januara 2010, takođe je doprinela značajnom usporavanju postupaka. Dešavalo se da zbog promene sudskog veća postupci budu vraćeni na početak (slučaj paljenja Bajrakli džamije i slučaj paljenja ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu 2008. godine).

Veliko interesovanje javnosti i medija za određene slučajeve i pritisak koji je vršen na pravosudne organe uticali su na njihovo postupanje i odlučivanje. Rezultat pritiska javnosti bile su previše stroge ili previše blage presude u određenim slučajevima.

Primena standarda pravičnog suđenja u pravosudnom sistemu Srbije 2012.