Dodatne informacije

Na niškim konkursima koji se raspisuju za sufinansiranje medijskih projekata od javnog interesa u poslednjih pet godina podeljeno je nešto više od 4 miliona evra (507 miliona dinara)

Primera radi, u budžetu za 2022. godinu, za zaštitu životne sredine izdvojeno je 137,4 miliona, dok je za lokalni ekonomski razvoj izdvojeno ukupno 108,5 miliona dinara.

Iako ovi projekti treba da služe potrebama građana, odnosno, da doprinesu informisanju građana o temama o kojima u medijima nema dovoljno informacija, Grad Niš[1] nikada nije pitao građane šta bi želeli da gledaju, slušaju ili čitaju u medijima koje su, preko ovakvih konkursa, plaćali iz svog džepa.

[1] Izuzetak u konkretnom slučaju je Gradska opština Pantelej, gde je sa više ili manje uspeha održavana javna rasprava o tome šta stanovnici opštine smatraju medijskim temama od javnog interesa.

Prema Zakonu o javnom informisanju i medijima, javni interes u oblasti javnog informisanja je pre svega “istinito, nepristrasno, pravovremeno i potpuno informisanje svih građana Republike Srbije”.

U Medijskoj strategiji za period 2020- 2025. konstatovano je da je jedan od problema u dosadašnjim konkursima za sufinansiranje medijskih projekata od javnog interesa i to što “nisu polazili od prethodno definisanih potreba stanovništva za određenim medijskim sadržajima”. U strategiji se predlaže održavanje javnih rasprava na kojima bi se građani izjasnili o nedostajućim temama i medijskim sadržajima kojima bi se, po njihovom mišljenju, ostvario javni interes u oblasti javnog informisanja.

Nedavno objavljeno istraživanje BIRN-a pokazalo je da na medijskim konkursima gradova i opština u Srbiji uglavnom “pobeđuju” projekti promotivnog i propagandnog karaktera, a da su navijački pristup i podrška vlastima najuočljiviji u projektima lokalnih televizija. Istraživači BIRN-a su analizirali objavljene televizijske, radio, novinske i internet sadržaje koji su budžetski podržani na konkursima raspisanim 2018. godine u 20 gradova i opština u Srbiji.

Lokalni antikorupcijski forum Niš i BIRODI, koji su analizirali koliko je ostvaren javni interes u emisijama, tekstovima i informacijama koje su objavljene u okviru projekata koji su izabrani na niškom konkursu 2015. godine, utvrdili su da mediji koji su dobili najviše novca “ili nisu ostvarili javni interes ili su budžetsku podršku zloupotrebili za promociju i propagandu“.

Naša namera je da pitamo građane Niša šta misle da su lokalne teme od javnog interesa kojima bi mediji čije projekte sufinansiraju trebalo da se bave i da pozovemo Grad Niš da im na svim sledećim konkursima postavi isto pitanje i sluša njihov glas.