Zajedno za pristupačnost – sastanak sa odbornicima Skupštine grada Niša

2058

U cilju smanjenje diskriminacije osoba sa invaliditetom u Nišu, stvaranjem pretpostavki za njihovo aktivno uključivanje u sistem obrazovanja i u život lokalne zajednice,  kao i poštovanja načela jednakosti za sve građane Niša bez obzira na njihova lična svojstva, Odbor za ljudska prava Niš realizuje projekat „Zajedno za pristupačnost“. Specifičan cilj projekta je usvajanje odluke Skupštine Grada  Niša da u budžetu za 2019. godinu opredeli najmanje 3.500.000 dinara za uklanjanje arhitektonskih barijera na ulazima i unutar određenih obrazovnih ustanova.

18. i 20. jula 2018. godine  je u prostorijama Odbora za ljudska prava održani su  sastanci  predstavnika Koalicije za pristupačnost i  članova projektnog tima, sa  odbornicima/cama  Skupštine grada Niša. Na sastancima  je učestvovalo četvoro odbornika/ca  Skupštine grada Niša:  šef odborničke grupe Demokratske stranke Miodrag Stanković, šef odborničke grupe “Niš , moj grad” Dragoslav Ćirković, samostalna odbornica Jelena Đorđević  i sekretarka odborničke grupe  Demokratske stranke Milena Kostadinović. Tokom sastanaka,  članovi Koalicije su odbornike Skupštine grada dodatno informisali o problemima sa kojima se suočavaju zbog arhitektonskih barijera u Nišu, posebno naglasili probleme sa kojima su suočeni mladi sa invaliditetom i njihove porodice kad je obrazovanje u pitanju i nepristupačne i nedostupne obrazovne insitucije. Predlog Koalicije za usvajanje budžetske odluke kojom će se predvideti sredstva za uklanjanje arhitektonskih barijera na i unutar određenih obrazovnih institucija u Nišu, dobio je punu podršku od strane prisutnih odbornika, a tokom diskusije izneti su predlozi o načinima na koje će tokom javnog zastupanja ta podrška dobiti relanu i efektivnu dimenziju. Na kraju je bilo reči i predlogu inicijative odbornika Dosta je bilo Marka Stojanovića, koju je on formulisao  nakon razgovora sa mladim članovima udruženja osoba sa invaliditetom tokom akcije “Stolice u paru”.

„Stolice u paru“ je jedna od aktivnosti inicijative „Zajedno za pristupačnost“Odbora za ljudska prava Niš u okviru projekta “Glas zajednica o EU integracijama: Podsticaj dijalogu OCD i lokalnih vlasti oko javnih politika” koji realizuje konzorcijum organizacija civilnog društva koji predvodi Trag fondacija u saradnji sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju, Media i reform centrom Niš, Forumom civilne akcije FORCA, Evrokontaktom, Centrom za razvoj civilnog društva, Timočkim omladinskim centrom, Edukativnim centrom Kruševac i Proaktivom.

#EUglasno #EUjasno