XVIII seminar Mreže CHRIS

2082

XVIII seminar namenjen pravnicima i advokatima Mreže CHRIS, održan je 27. oktobra 2007. u Media Centru Niš, na temu “Problem trgovine ljudima – bazični trening za predstavnike Mreže CHRIS”. Inače, ovaj seminar je deo obuke pravnog tima Mreže u okviru projekta Mreža pravne pomoći CHRIS.

Predavačice su bile članice NVO ASTRA (Tamara Vukasović, Marija Anđelković, Olivera Simonov) koje su tokom seminara učesnike upoznale sa više tema:

– Pojam trgovine ljudima – rasprostranjenost, međunarodna i domaća zakonska regulativa; Uzroci i oblici trgovine ljudima i njeno razlikovanje od sličnih pojavnih oblika;
– Identifikacija krivićnog dela i žrtve; Iskustva ASTRA SOS telefona; Posledice po žrtvu i psihologija žrtve; Trenutna situacija u Srbiji
– Problemi u primeni člana 388. Krivićnog zakonika Republike Srbije i druge relevantne zakonske regulative; Iskustva iz sudske prakse – slučaj  Zarubic

Najviše pažnje izazvala je treća tema, budući da je najveći broj učesnika bio zainteresovan za pravni aspekt problema trgovine ljudima, kao i za praktićne primere iz advokatske i sudske prakse.

Seminar je ralizovan zahvaljujući podršci Swedish Helsinki Committee for Human Rights i Open Society Institute, bazičnih donatora Mreže Odbora za ljudska prava u Srbiji.