Više od 80 organizacija zahteva efikasnu i pravnu državu

2037

Više od 80 nevladinih organizacija do danas je podržalo jučerašnje saopštenje Koalicije protiv diskriminacije i partnerskih organizacija „Za efikasnu i pravnu državu“ (saopštenje i potpisi u prilogu). Koalicija i dalje poziva sve organizacije, medije i pojedince da podrže pet zahteva vlastima koji su izneti u saopštenju. Istovremeno, očekujemo od predstavnika izvršne i pravosudne vlasti da odmah počnu sa neselektivnom primenom zakona Srbije prema svima koji prete i vrše nasilje prema građanima Srbije.

Jučerašnje najave Republičkog Javnog Tužioca da će podneti zahteve za zabranu organizacija „Obraz“ i „SNP 1389“ jesu pozitivne, ali i nedovoljne. Koalicija protiv diskriminacije smatra da se zabranom pomenutih i drugih sličnih organizacija u Srbiji, neće suštinski uticati na pretnje i nasilje koje se gotovo svakodnevno upućuju pripadnicima manjinskih grupa, braniteljima ljudskih prava, novinarima i pojedincima. Inicijativa za zabranu mora biti praćena brzim i neodložnim pokretanjem krivičnih postupaka protiv svih koji su kao članovi ovih i drugih organizacija pretili ili vršili nasilje. Istovremeno, Koalicija očekuje od Vlade jasnu strategiju protiv svih neregistrovanih grupa koje pokazuju još veću spremnost da vrše nasilje (npr. „Krv i čast“).

Koalicija protiv diskriminacije poziva Vladu Srbije i pravosudne organe da postupe u skladu sa pet zahteva iznetih u saopštenju Koalicije i partnerskih organizacija i da napade na državljane Srbije tretira na isti način kao kada su usmereni prema stranim državljanima. Istovremeno, očekujemo da pretnje prema građanima Srbije koji pripadaju manjinskim grupama budu tretirani isto kao pretnje prema predstavnicima vlasti bez obzira na koji su način izneti (u medijima, kao grafiti ili na posterima).

Isključivo prekršajno kažnjavanje (npr. samo zbog neposedovanja lične karte) onih koji imaju nameru da vrše nasilje nad građanima koji koriste svoja osnovna ljudska prava je neprihvatljiva praksa u bilo kojoj državi. Ovakvim postupcima, vlast šalje jasnu poruku da je nasilje dozvoljeno sve dok ne nastupe „ozbiljne posledice“. Koalicija protiv diskriminacije smatra da je ovo poslednji trenutak u kome država mora pokazati da je jača od nasilnika.

Koaliciju protiv diskriminacije čine: Centar za unapređivanje pravnih studija, Civil Rights Defenders, Gej-Strejt Alijansa, Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava, Anti-trafiking centar, Udruženje studenata sa hendikepom, Mreža odbora za ljudska prava CHRIS, Inicijativa za inkluziju „VelikiMali“, Gayten.

Za više informacija: Goran Miletić, goran.miletic@civilrightsdefenders.org ili na mob: 063/250-433